სუფთა ბრუნვითი კაპიტალი

სუფთა ბრუნვითი კაპიტალი ; Чистый оборотный капитал; Собственные средства; Чистая стоимость компании; Чистые активы; Собственный капитал; Имущество владельцев в предприятии; Net working capital; Net assets; Net worth; Owners’ equity

სუფთა ბრუნვითი კაპიტალი – არის სხვაობა მიმდინარე აქტივებსა და საწარმოს მიმდინარე ვალდებულებებს შორის.

თუ მიმდინარე აქტივები აღემატება მიმდინარე ვალდებულებებს, ეს ნიშნავს, რომ არსებობს ფინანსური საშუალებები საწარმოს საქმიანობის გასაფართოებლად. თუმცა, მნიშვნელოვანი განსხვავება მოწმობს რესურსების არაეფექტურ გამოყენებას.

სუფთა ბრუნვითი კაპიტალი

.
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share this...