ბრუნვითი კაპიტალი . ბიზნეს გეგმების განმარტებები

ბრუნვითი კაპიტალი ; Оборотный фонд; Working capital; Current capital; Floating capital

ბრუნვითი კაპიტალი – არის კაპიტალი, რომელიც მონაწილეობს და მთლიანად მოთხოვნადია ერთი საწარმოო ციკლის განმავლობაში:

–   მატერიალური ბრუნვითი საშუალებები;
–   ფინანსური საშუალებები;
–   მოკლევადიანი ფინანსური დაბანდებები ;
–   საშუალებები მიმდინარე ანგარიშებზე.

❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ ❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com , skype- medgeo.net ❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები : -- ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება -- იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები -- დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად -- 1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის -- შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა) -- ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება -- საგრანტო განაცხადის შევსება - იურიდიული პორტალი - ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის - ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში - დარგის განვითარების ახალი რესურსები

❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...