ფიქსირებული აქტივები . ბიზნეს გეგმების გლოსარიუმი

ფიქსირებული აქტივები; Долгосрочные активы; Основной капитал; Основные фонды; Активы длительного пользования; Fixed assets; Long term assets; Capital assets

ფიქსირებული აქტივები – საბუღალტრო ანგარიშში საწარმოს ძირითადი ფონდების ასახვა ფინანსური სახით.

ძირითად აქტივებს მიეკუთვნება ერთ წელზე მეტი მოქმედების მქონე აქტივები, რომელსაც საწარმოო იყენებს საწარმოო საქმიანობის განსახორციელებლად. ძირითადი აქტივები მთლიანი მოქმედების პერიოდის განმავლობაში ინარჩუნებენ ნატურალურ ფორმას და კარგავენ თავიანთ ღირებულებას, რომელიც გადაეცემა მზა პროდუქტს და უბრუნდება მფლობელს ფულადი ფორმით ამორტიზაციის სახით.

ფიქსირებული აქტივები
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments