ძირტკბილას გაყიდვა . კონტრაქტის გაფორმება

ძირტკბილას გაყიდვა -ზე  კონტრაქტები ბევრს აინტერესებს . ჩვენ აქ შევეცადეთ გვეპასუხა იმ კითხვებზე, რომლებსაც ყველაზე ხშირად გვისვავენ.

საკითხი 1. შესყიდვის გარანტიები

სრულიად ბუნებრივია, დამამზადებელის სურვილი  ქონდეს გარანტია, რომ როცა ხარჯს გასწევს, დაამზადებს ნედლეულს მას ნამდვილად იყიდიან და უფრო მეტიც თუ არ იყიდეს  აუნაზღაურებენ ხარჯებს. ასეთ სურვილში გაუგებარი არაფერია.
ამავე დროს, უნდა გვახსოვდეს, რომ ძირტკბილას გაყიდვა -ზე  კონტრაქტები, და საერთოდ,  ნებისმიერი ხელშეკრულება ითვალისწინებს ორმხრივ ვალდებულებებსა და ჯარიმებს. ბუნებრივია შემსყიდველმა მოგთხოვოთ:
ა) უზრუნველყოთ  ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხარისხი, ვადები და სხვა პირობები.
ბ) მოითხოვოს მითითებულ იქნეს რითი გადაიხდით ჯარიმას, თუკი ხელშეკრულების პირობები ვერ შეასრულეთ.

საკითხი 2. ნაწილობრივი წინასწარი გადახდა

სრულიად ბუნებრივია დამამზადებლის მეორე სურვილი – თანხის ნაწილი გადაუხადონ წინასწარ.
აქაც უნდა გვახსოვდეს:
ა) როცა თანხას წინასწარ გიხდიან ფასები დაბალია და ზოგჯერ კრედიტის აღება ჯობს.
ბ)  მეორე მხარესაც  გარანტია ჭირდება, რომ თანხა არ დაეკარგება.


პოსტები ძირტკბილას შესახებ
  1. უცხოური კაპიტალისათვის მიმზიდველი საინვესტიციო მიმართულება – სამკურნალო, ეთერზეთოვანი და ტექნიკური მცენარეები
  2. Liquorice- პერსპექტიული საინვესტიციო მიმართულება
  3. ძირტკბილას თესლის შეგროვება
  4. რამდენ მოსავალს იძლევაLiquorice 
  5. ქართულიLiquorice ფასი
  6. ძირტკბილას მომპოვებლები (დამამზადებლები) და ჩამბარებლები საქართველოში
  7. კონტრაქტის გაფორმება ძირტკბილას შესყიდვაზე
  8. –   იურიდიული პორტალი

Facebook Comments