დიასპორა ფინეთში , სერვისები ემიგრანტებისათვის

დიასპორა ფინეთში
წინამდებარე პოსტში განსათავსებლად, მოგვაწოდეთ ინფორმაცია ქართული დიასპორის შესახებ.
შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ თქვენი საიტების ლინკებიც , სარეკლამო ტექსტები და სხვა , რაც დისაპორისა და საქართველოს კავშირს შეუწყობს ხელს.
კონტაქტი : Caumednet@gmail.com

ჩვენი სერვისები  ემიგრანტებისათვის, რომლებსაც სურთ საქართველოში ბიზნესის გამართვა:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

 • თქვენი სურვილებისა და რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
  ● ინფორმაციების მოწოდება საქართველოში გამოცხადებული საგრანტო კონკურესების შესახებ
  ● საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე
  ● საგრანტო, ლიზინგის , შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება , მათ შორის- ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება.
  ● მიწისა და სხვა საწარმოო რესურსების შეძენის სურვილის შემთხვევაში ინფორმაციის მოძიება და მოწოდება თქვენთვის
  ● ჩვენ ვცდილობთ წამოჭრისთანავე შევქმნათ სპეციალური სერვისები უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებისა და მათ შთამომავალთათვის

ფინეთში დაახლოებით 100–მდე ქართული ოჯახი ცხოვრობს.

„ფინეთ – საქართველოს მეგობრობისა და კულტურულ ურთიერთობათა საერთაშორისო ცენტრი – საქართველო დანარჩენ მსოფლიოსთან ერთად “– დამფუძნებლები ეთერ კვენეტაძე- სარრე და მისი მეუღლე ეროვნებით ფინელი – სამმელი სარრე (ორგანიზაციის თავმჯდომარე).
რეგისტრირებულია ფინეთში 2001 წელს. ამავე დროიდან საქართველოში აქტიურად მოღვაწეობს პარტნიორი
E-mail: http://mce_host/mail to:eteri_sarre@hotmail.com

ორგანიზაცია:„საქართველო – ფინეთის მეგობრობისა და კულტურულ – ეკონომიკურ ურთიერთობათა ასოციაცია” რეგისტრირებული საქართველოში.

საქართველო ქ. თბილისი
მანანა კვენეტაძე- მაჭავარიანი
კორ; 995 32 348870
E-mail: georgiafinland.mail.ru

დიასპორა ფინეთში
ბმები:

სერვისები ემიგრანტებისათვის, რომლებსაც სურთ საქართველოში ბიზნესის გამართვა – დიასპორები, ინდექსი
ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...