ფინანსური პროგნოზები ბიზნეს-გეგმაში 577 235 400

ფინანსური პროგნოზები -ს საკვანძო ასპექტების მოკლე აღწერას, უნდა შეიცავდეს ბიზნეს-გეგმის მთავარი ნაწილი.
ფინანსური პროგნოზები -ს დეტალური გადმოცემა კი უნდა მოხდეს დანართში.
ფინანსურ პროგნოზებში  უნდა ასახოთ მოთხოვნილება კაპიტალზე, საწარმოს მოგებაზე გასვლის ვადები და გაყიდვებისა და მოგების ზრდის ტემპები.

ფინანსური პროგნოზების დანართში საჭიროა დეტალურად აისახოს საბალანსო ანგარიში, ფულადი სახსრების მოძრაობის პროგნოზი 3-5 წლიან პერსპექტივაში (პირველი წლის განმავლობაში ყოველთვიური, მომდევნო წლებში კი ყოველკვარტალური განაწილებით).

ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი ფინანსური გათვლები გამყარებული იყოს ბაზრის კვლევის მონაცემებით და მასზე დამყარებული რეალისტური პროგნოზებით.
თუ თქვენ არა გაქვთ ფინანსური ანგარიშგების შედგენისა და წარდგენის ჩვევები, უმჯობესია მიმართოთ სპეციალისტს.


იხილეთ აგრეთვე :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება 
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
რა ღირს ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა) 
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება
ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა) და კონსულტაციები ემიგრანტთათვის   ★ 
შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)
იურიდიული პოსტალი

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...