საჭმლის მიტანის სერვისის ქოლ-ცენტრი -ს ბიზნეს გეგმის მომზადება

საჭმლის მიტანის სერვისის ქოლ-ცენტრი – ს ბიზნეს გეგმის მომზადება 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com

საჭმლის მიტანის სერვისების ქოლ-ცენტრის შექმნა პერსპექტიული და უკვე დიდად მომგებიანი ბიზნესია

საჭმლის მიტანის სერვისის ქოლ-ცენტრის ბიზნეს გეგმის მომზადება 577 235 400საჭმლის მიტანის სერვისის მომსახურებები მთელ მსოფლიოში სწრაფად ვითარდება . კოვიდმა ეს პროცესი დააჩქარა, მაგრამ მას არ გამოუწვევია.
საჭმლის მიტანის სერვისების ზრდა გაგრძელდება . ეს პერსპექტიული და მდგრადი ბიზნესია .
თავდაპირველად მიტანის სერვისები ითავსებენ  ქოლ-ცენტრის და რესტორნების რეკლამირების ფუნქციას, მაგრამ ბიზნესის განვითარებისა და კონკურენციის ზრდის კვალობაზე ხდება ფირმების უფრო ვიწრო სპეციალიზაცია : ერთნი უკეთებენ რესტორნებს რეკლამას, სხვები ასრულებენ ქოლ- ცენტრის ფუნქციას,  სხვა ფირმას მიაქვს პროდუქცია, რომელსაც სხვა ამზადებს და ა.შ.
ფუნქციათა ასეთ განცალებას აქვს ეკონომიკური საფუძველი და ასე ხდება თითქმის ყველა სფეროში.
სპეციალიზებული ფირმები უფრო მობილურები და კონკურენტულები არიან.ამასთან, მათი თვითღირებულება
უფრო დაბალია.

ამ კონტენტში ქოლ-ცენტრის გახსნა საქართველოში მომგებიანი და პერსპექტიული მიმართულებაა.
რაც მთავარია- მას არ ჭირდება დიდი დანახარჯი და შეიძლება საოჯახო მცირე ბიზნესის ფორმატშიც კარგი შემოსავალი მოგიტანოთ..

როგორ მუშაობენ მინი ქოლ-ცენტრები და რა შემოსავალი აქვთ?

ქოლ – ცენტრებს კარგი შემოსავალი აქვთ, თუ სწორად მოქმედებენ .
მათი მუშაობის სქემა მარტივია:
ქოლ-ცენტრი ხელშეკრულებას უდებს სპეციალურ საინფორმაციო ფირმებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ , რომ საჭმლის შეკვეთის მსურველმა კლიენტებმა დარეკონ ქოლ-ცენტრში.ეს სხვადასხვა ფორმით ხდება, მაგრამ შინაარსი უცვლელია.
მეორეს მხრივ- ქოლ-ცენტრი ურიგდება რესტორნებს, სახინკლეებს და ა.შ. , რომ ყოველ შეკვეთიდან, რომლესაც მათ მიაწვდით ქოლ-ცენტრი, გადაუხადონ ქოლ-ცენტრს გარკვეული
პროცენტი
ქოლ-ცენტრი ხელშეკრულებების გაფორმების შემდეგ, ახორციელებს შემდეგ სამუშაოებს:
    ა) პასუხობს 24 საათის განმავლობაში ზარებს და იღებს შეკვეთებს საჭმლის მიტანაზე
ბ) მიღებულ შეკვეთებს აწვდის შესაბამის კვების ობიექტებს

ერთის შეხედვით შეიძლება მოგეჩვენოთ , რომ ამას სხვა ფირმები აპლიკაციით აკეთებენ. ეს ასე არაა.

ჩვენ, გარდა საჭმლის მიტანის სერვისის ქოლ-ცენტრი – ს ბიზნეს გეგმის მომზადება -ში დახმარებისა , გთავაზობთ შემდეგ სერვისებს

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :
● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა

● ინფორმაცია საგრანტო კონკურესების შესახებ
● საგრანტო განაცხადების შევსება
● საგრანტო  , სალიზინგო , შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება

ბიზნეს გეგმების შედგენა -ში გამოგადგებათ მასალები , რომლებიც ამ საიტზეა განთავსებული > https://biznes-gegma.medgeo.net/.

რას ნიშნავს ბანერზე გამოსახული განცხადება ტელეფონის ნომრის გაქირავების შესახებ ?

საჭმლის მიტანის სერვისის ქოლ-ცენტრის ბიზნეს გეგმის მომზადებაბანერზე გამოხასახული განცხადება ნიშნავს, რომ ვიღაცამ შეამჩნია, რომ მიზანშეწონილია ცალკე  სტრქუტურამ  შეასრულოს კლენტების მოზიდვის ფუნქცია. ჩადო რესურსი და ააწყო ეს საქმე.
ეხლა  ის ეძებს  ქოლ-ცენტრს რომელსაც გადასცემს თავის შედეგებს. როგორც ჩანს, მას არ უნდა გააფართოოს საქმიანობა ქოლ-ცენტრის შექმნის გზით და ურჩევნია (ჩვენი აზრისთ სწორად)
კლიენტების მოზიდვის ტექნოლოგიები სრულყოს.

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები

Facebook Comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share this...