💡 გადამამუშავებელი საწარმოების ბიზნეს გეგმის მომზადება Viber 577 235 400

 გადამამუშავებელი საწარმოების ბიზნეს გეგმის მომზადება Viber 577 235 400
◆  სტატიის ორიგინალი ქართულ ენაზეა. სხვა ენებზე მიეწოდება გუგლის ავტომატიური თარგმანი. ენების გადასართველი საიტის თავშია ◆
უპირველესი მოთხოვნა, ბუნებრივია, არის სახელმწიფოს და ფონდების მიერ მხარდაჭერილ მიმართულებებზე, რომელთა სიასაც ქვემოთ ხედავთ

საგრანტო კონკურსი სოციალური მეწარმეობის სფეროში

პროექტის კომპონენტის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი სახის გადამამუშავებელი საწარმოები :

 • ა) ხორცის გადამუშავება, ხორცპროდუქტების (მათ შორის, „შებოლილი“ წარმოება;
 • ბ) თევზის გადამუშავება, თევზპროდუქტების (მათ შორის, „შებოლილი“ წარმოება;
 • გ) რძის გადამუშავება, რძის პროდუქტების წარმოება;
 • დ) ხილის, კენკროვნების, ბოსტნეულის, ციტრუსის გადამუშავება;
 • ე) კაკლის, მიწის თხილისა და სხვა კაკლოვანი კულტურების (გარდა თხილისა) გადამუშავება;
 • ვ) მატყლის, ტყავის გადამუშავება;
 • ზ) დაფნის, ჩაის, თამბაქოს გადამუშავება;
 • თ) ეთერზეთებისა და სუნელების წარმოება;
 • ი) ცხოველების, ფრინველებისა და თევზის საკვების წარმოება (კომბინირებული საკვების წარმოება);
 • კ) მარცვლეულის გადამუშავება (გარდა ხორბლის ფქვილის წარმოებისა);
 • ლ) თაფლისა და მეფუტკრეობის სხვა პროდუქციის გადამუშავება;
 • მ) ზღვისა და მტკნარი წყლის პროდუქტებისა და ლოკოკინის გადამუშავება;
 • ნ) ღვინის, სპირტისა და ალკოჰოლიანი სასმელების წარმოება (გარდა კახეთის რეგიონში ღვინის წარმოებისა);
 • ო) ბრიკეტების, პელეტების წარმოება, ასევე მათგან და ხე-ტყის (აგრეთვე დაფნის ნარჩენებისგან) ნახშირის წარმოება.
Facebook Comments