💡 რა ინფორმაციას უნდა შეიცავდეს მარნის ან ვენახის საიმიჯო ვებ-გვერდი ?

◆  სტატიის ორიგინალი ქართულ ენაზეა. სხვა ენებზე მიეწოდება გუგლის ავტომატიური თარგმანი. ენების გადასართველი საიტის თავშია ◆

საიმიჯო გვერდი, როგორც წესი , შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას
საკონტაქტო ინფორმაცია
….1. მარნის დასახელება
….2. მისამართი ზუსტი : რაიონი, სოფელი და ა.შ.
….3.  საკონტაქტო პირების გვარ-სახელები და ტელეფონები
….1. თანამდებობა, ფუნქცია – სახელი ,გვარი, ტელეფონი
….2. თანამდებობა, ფუნქცია – სახელი ,გვარი, ტელეფონი
….3.თანამდებობა, ფუნქცია – სახელი ,გვარი, ტელეფონი
….4.  ელფოსტა
….5. ინტერნეტში მისამართები , თუ გაქვთ მუდმივი ინფორმაცია განთავსებული      (ვებ-გვერდები, ფეისბუქი, ტვიტერი , ინსტაგრამი )
6.  ზომა : მცირე მარანი, საშუალო, დიდი მარანი, ღვინის ქარხანა ღვინის აღწერა
1. რა სახეობის ღვინოებს აწარმოებთ
1.1. დასახელება ჯიშის ან კუპაჟი
1.2 ბოთლში თუ ჩამოსასხმელი
1.3 გაქვთ თუ არა შემოწმებული ლაბორატორიაში
1.4 ბიო ღვინოა?
1.5 ჯილდოები
1.6 დამატებითი ინფორმაცია ამ ღვინოზე
1.7 თუ ჩამოსმულია -სურათი
იღებთ თუ არა ტურისტებს მარანში? აღწერეთ – რა პერიოდში, რა რაოდენობით და საერთოდ დეტალურად
მარნის სურათები და აღწერა – სამი სურათი და  500 სიტყვა

Facebook Comments