💡 სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ბიზნეს-გეგმა

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება , ბიზნეს – გეგმების მომზადება . 577 235 400 , სკაიპი – medgeo.net , ელ-ფოსტა Caumednet@gmail.com
◆  სტატიის ორიგინალი ქართულ ენაზეა. სხვა ენებზე მიეწოდება გუგლის ავტომატური თარგმანი. ენების გადასართველი საიტის თავშია ◆

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება – ბიზნეს-გეგმები :

 • ქვიშისა და ღორღის მოპოვების ბიზნეს – გეგმა ;
 • სერპენტინიტების საბადოების ბიზნეს – გეგმა ;
 • ნახშირის მაღაროებისა და შახტების ბიზნეს – გეგმები ;
 • ბაზალტის საბადოების ბიზნეს – გეგმა ;
 • მარმარილოს მოპოვებისა და გადამუშავების ბიზნეს – გეგმები ;
 • ხრეშის მოპოვების ბიზნეს – გეგმა.

ასეთ ბიზნეს – გეგმებში წარმოდგენილია წარმოების მუშაობის ყველა ასპექტი:

 • გახსნისა და პროცესის გაშვების კაპიტალური ხარჯები ;
 • გადატვირთვის მოცულობების გაანგარიშება ;
 • წარმოების მოცულობის გაანგარიშება; წარმოების პროგრამა ;
 • რეალიზაციის შემოსავლის გაანგარიშება ;
 • პერსონალის აღწერა ;
 • საწარმოო ხარჯების დაანგარიშება ;
 • ადმინისტრაციული ხარჯები ;
 • კომერციული ხარჯები ;
 • გადასახადები ;
 • პროექტის დაფინანსების სტრუქტურა ;
 • პროექტის კომერციული ეფექტურობის შეფასების პარამეტრები ;
 • პროექტზე რისკების გავლენის შეფასება.

სპეციალისტების მიერ შემუშავებული სამთო საწარმოების ფინანსურ – ეკონომიკური მოდელები საშუალებას მოგცემთ მნიშვნელოვნად შეამციროთ ბიზნეს – გეგმების შედგენის ვადები. აგრეთვე, შეძლებთ უფრო ეფექტურად შეაფასოთ მათი რეალიზაციის შესაძლო ვარიანტები ( ოპტიმისტური, პესიმისტური, მიზნობრივი ). გარდა ამისა, შეაფასებთ იმას, თუ რამდენად შეესაბამება პროექტის რეალიზაციის არჩეული სტრატეგია საკრედიტო ორგანიზაციის მოთხოვნებს. ეს მათ შორის გულისხმობს ანაზღაურებისა და კრედიტის დაბრუნების ვადებს.

მსგავსი ბიზნესისა და წარმოების მფლობელი იწვევს პატივისცემას და აქვს გარკვეული სტატუსი საზოგადოებაში. ბიზნესის გაფართოების აუცილებლობის შემთხვევაში შეძლებთ ინვესტიციების ან კრედიტების ადვილად მოპოვებას.

ამ ბაზარზე ლიდერის პოზიციის შესანარჩუნებლად აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ ხარისხიანი და პროფესიონალურად შედგენილი ბიზნეს გეგმა.

ჩვენი სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

ინფორმაციების უწყვეტი მოძიება და მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ
თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა
ბიზნეს იდეების შემუშავება და წარმოდგენილების შეფასება

საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე
საგრანტო, ლიზინგის , შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება , მათ შორის- ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება.
● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში
ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება
● საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება
დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში
კოლსანტინგული სერვისები საქართველოში ინვესტიციის გაკეთების მსურველთათვის- დაგეხმარებით შეარჩიოთ თქვენზე მისადაგებული საინვესტიციო ობიექტი
● სპეციალური სერვისები უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებისა და მათ

 

ბმები:

საინვესტიციო სივრცის სიახლეები
წარმატებული ბიზნეს გეგმები
ბიზნეს გეგმების სოციალურ ქსელებში
ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

 

Facebook Comments