ოქროს მოპოვების ბიზნეს-გეგმა

ოქროს მოპოვების ბიზნეს-გეგმა

ჩვენი სერვისები:
ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი – medgeo.net , ელ-ფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

 • ინფორმაციების უწყვეტი მოძიება და მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ.
 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა, ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
 • საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე.
 • საგრანტო, ლიზინგის, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისთვის.
 • ბიზნეს-გეგმების მომზადება, მათ შორის – ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება.
 • მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში.
 • ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება.
 • საქონლის, მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება.
 • დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში.
 • კოლსანტინგური სერვისები საქართველოში ინვესტიციის გაკეთების მსურველთათვის. დაგეხმარებით შეარჩიოთ თქვენზე მისადაგებული საინვესტიციო ობიექტი.
 • სპეციალური სერვისები უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისა და მათი შთამომავლებისთვის.

ოქროს მოპოვება წარმოუდგენელ პროექტად ითვლება, მაგრამ მზა ბიზნეს-გეგმით შესაძლებელია გაიგოთ საქმის სწორად ორგანიზება. ოქროს მოპოვების ბიზნეს-გეგმა დაგეხმარებათ ოცნებების განხორციელებაში და საკუთარი შემოსავლიანი კომპანიის ქონაში.

ოქროს მოპოვების ბიზნეს-გეგმა

ოქროს მოპოვების ბიზნეს-გეგმა მოიცავს ყველა განყოფილებას, რომლებიც დაგეხმარებათ ინვესტორების მოზიდვასა და სამუშაო პროცესის გაშვებაში.

მოცემული პროექტი გახდება თქვენი შეუცვლელი დამხმარე შემოსავლიანი ბიზნესის განვითარების დროს და თქვენ გაიგებთ შემდეგ ინფორმაციებს:

 • ბიზნესის დასაწყებად აუცილებელი ინვესტიციების რაოდენობას
 • კონკურენტულ ბაზარს
 • სხვადასხვა კვალიფიკაციის პერსონალის საჭიროებას
 • რისკები, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას საწარმოს შექმნისა და ფუნქციონირების პროცესის დროს
 • ინვესტიციების ანაზღაურების დაგეგმილი ვადები
 • პროექტის ეფექტურობის მაჩვენებლები.

ოქროს, როგორც ბუნებრივი რესურსის მოპოვება ხდება ნებისმიერ ეკონომიკურ პირობებში. ეს განპირობებულია იმით, რომ მისი ღირებულება კრიზისების მიუხედავად ხანგრძლივ პერსპექტივაში იზრდება. ოქრო წარმოადგენს როგორც ფულადი სახსრების შესანახ საშუალებას, ასევე შემოსავლის წყაროს. მსოფლიოს ქვეყნები თავიანთ ოქროსვალუტოვან რეზერვებს ამაგრებენ არა მხოლოდ ფულადი ეკვივალენტებით, არამედ ოქროთიც.

ოქროს მოსაპოვებელი ობიექტის მფლობელი იწვევს პატივისცემას და ატარებს მაღალ სოციალურ სტატუსს. ოქროს მოპოვების გაზრდის დროს აუცილებლობის შემთხვევაში ადვილად შეძლებთ პირველი ინვესტორებისგან ფინანსების მიღებას ან ახლების მოზიდვას. აგრეთვე, არსებობს იმის ალბათობაც, რომ თქვენი მდგომარეობის გაზრდის შემდეგ ინვესტორებმა თავად მოგმართონ. მთავარია, ყოველთვის ფლობდეთ ოქროს მოპოვების სტრუქტურირებულ ბიზნეს-გეგმას.

ასეთი ბიზნეს-გეგმა საშუალებას მოგცემთ წამოიწყოთ არა მხოლოდ ახალი საქმე ნულიდან, არამედ მიიღოთ მნიშვნელოვანი შემოსავალიც.

ბმები:
ბიზნეს-გეგმები, ინვესტიციები, სერვისები ბიზნესისათვის

ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Share this...