საჭმლის გამოძახების ცენტრი დღეში 100 შეკვეთით / იყიდება

საჭმლის  გამოძახების  სატელეფონო ცენტრი ერთ-ერთ ყველაზე მომგებიანი ბიზნესია, რომელსაც შედარებით მცირე საწყისი კაპიტალი ჭირდება.
იყიდება (ქირავდება) საჭმლის გამოძახების სატელეფონო ცენტრი , დღეში 100 შეკვეთით. 

რა არის ეს ? რა იყიდება ?

” საჭმლის გამოძახების ცენტრი ” არის   ინტერნეტში განტოტვილი  რთული კომპიუტერული სისტემა, რომლის ტელეფონებზე  უკვე ორი წელია , რეალურად შემოდის საჭმლის მიტანის გამოძახებები საქართველოს მასშტაბით.
ტექნოლოგია აპრობირებულია უცხოეთის არაერთ დიდ ქალაქში. საქართველოში ტექსტირებას გადის მეორე წელია.
!!! სისტემა მყიდველს გადაბარდება დღეში 100 შეკვეთის წარმადობით.
სისტემას შეუძლია იმუშაოს, როგორც დამოუკიდებელმა  ბიზნესმა (ქოლ-ცენტრმა, რომელიც მრავალ რესტორანს მოემსახურება) ან მოემსახუროს მხოლოდ ერთ, დიდ სამზარეულოს , მაგალითად-დიდ რესტორანს.
ჩვენვე ჩავუტარებთ ტრენინგებს თქვენს ოპერატორებს , რომლებსაც შეარჩევთ სისტემის ექსპლოატაციისათვის 

მომგებიანი ბიზნესია თუ არა ?

საჭმლის  გამოძახების ცენტრი (Call-ცენტრი)  ერთ-ერთ ყველაზე მომგებიანი ბიზნესია. დაელაპარაკეთ რესტორნებს, რამდენს გადაგიხდიან თითო შეკვეთიდან და გაამრანვლეთ დღეში მინიმუმ 100 შეკვეთაზე.
ცხადია, სისტემას ჭირდება გონივრული ექსპლოატაცია და სწორი მენეჯმენტი.
ტექნიკური ბაზა ეს არის 2 საშუალო სიმძლავრის კომპიუტერი  და რამდენიმე მობილური ტელეფონი.
რესტორებისთვის, სამზარეულოებისთვის საჭმლის გამოძახების ცენტრი შეიძლება არ იყოს დამოუკიდებელი ბიზნესი და მხოლოდ მას მოემსახუროს. ცხადია, თუკი შესაბამისი წარმადობის სამზარაეულო აქვს.


საჭმლის გამოძახების ცენტრი

როგორ მუშაობს საჭმლის გამოძახების ცენტრი

ცენტრის მუშაობის სქემა ასეთია:

1. დებთ შეთანხმებას სამზარეულოებთან  (რესტორნები, სახინკლეები) , რომ ყოველი გაგზავნილი კლიენტიდან გარკვეული თანხა გადაგიხადოთ.
თუკი თქვენ არ გსურთ თვითონ შემოიკრიბოთ სკუტერები და მხოლოდ შეკვეთების ორგანიზებით შემოიფარგლებით, უნდა შეარჩიოთ ისეთი სამზარეულოები, რომლებიც თვითონ გაუკეთებენ სკუტერებს (ანუ ტრანსპორტირებას)  ორგანიზებას.
2. პასუხობთ კლიენტების ზარებს, სასურველია 24 საათის განმავლობაში და მიღებულ შეკვეთებს გადასცემთ სამზარეულოებს

რას გთავაზობენ ჩვენი პარტნიორები ?

1. სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს თქვენთან პოტენციური კლიენტების ზარების შემოსვლას. ეს არის სპეციალური სატელეფონო-კომპიუტერული სისტემა.
ჩვენი აზრით, საჭმლის გამოძახების ცენტრის შექმნისას ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია. კლიენტია მთავარი და სისტემა  უზრუნველყოფს კლიენტების შემოდინებას.
ბუნებრივია, სისტემას ჭირდება გონივრული ექსპლოატაცია

2. თქვენი კადრის, სავარაუდოდ ოჯახის წევრის ტრენირებას ამ სისტემასთან სამუშაოდ, რისთვისაც მას კომპიუტერი დაჭირდება.
3. სისტემა უკვე მუშაობს რამდენიმე ცენტრში და რეალურ შედეგებს იძლევა

ვისთვისაა მომგებიანი საჭმლის გამოძახების ცენტრის შექმნა?

1. საჭმლის გამოძახების ცენტრის შექმნა მომგებიანია მცირე საოჯახო ბიზნესისათვის, როცა ოჯახის წევრებს შეუძლიათ ჩაანაცვლონ ერთმანეთი და ზარებს უპასუხონ ფაქტიურად 24 საათის განმავლობაში
2.სასურველია ოჯახის ერთი წევრი მაინც მომხმარებლის დონეზე ერკვეოდეს კომპიტერში3. დიდი უპირატესობაა , რომ თუკი ინტერნეტი გაქვთ, არა აქვს მნიშვნელობა ტერიტორიულად სად იმყოფებით. სოფლად ბევრი, ტექნიკასი გარკვეული ოჯახი გადასახლდა და ეს მათთვის შეიძლება სერიოზულ შემოსავლად იქცეს.

 

ჩვენი სხვა სერვისები:

 

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

 • ინფორმაციების უწყვეტი მოძიება და მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ
  ● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
  ● საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე
  ● საგრანტო, ლიზინგის , შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება , მათ შორის- ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება.
  ● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში
  ● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება
  ● საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება
  ● დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში
  ● კოლსანტინგული სერვისები საქართველოში ინვესტიციის გაკეთების მსურველთათვის . დაგეხმარებით შეარჩიოთ თქვენზე მისადაგებული საინვესტიციო ობიექტი
  ● სპეციალური სერვისები უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებისა და მათ შთამომავალთათვის
ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

 

Share on Facebook
Facebook
Share this...