სანტექნიკოსების გამოძახების ცენტრი / იყიდება სისტემა

სანტექნიკოსების გამოძახების ცენტრი / იყიდება სისტემა
✧ სანტექნიკოსთა გამოძახების ცენტრი  ერთ-ერთ ყველაზე მომგებიანი ბიზნესია, რომელსაც მინიმალური საწყისი კაპიტალი ჭირდება. გთავაზობთ სპეციალურ სატელეფონო-კომპიუტერული  სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს თქვენთან პოტენციური კლიენტების ზარების შემოსვლას. ჩვენი აზრით, სანტექნიკოსთა გამოძახების ცენტრის შექმნისას ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია.

☎ 577 235 400; სკაიპი: medgeo.net; ელფოსტა Caumednet@gmail.com


სანტექნიკოსები ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიაა. ასეა ყველა დიდ ქალაქში და ამაზე არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა. შესაბამისად, მოთხოვნადია ე.წ. „ სანტექნიკოსთა გამოძახების ცენტრები„ და მეპატრონეებს კარგ მოგებას უტოვებენ

როგორ მუშაობს სანტექნიკოსთა გამოძახების ცენტრი

ცენტრის მუშაობის სქემა ასეთია:

1. დებთ შეთანხმებას სანტექნიკოსებთან, რომ ყოველი გაგზავნილი კლიენტიდან
გარკვეული თანხა გადაგიხადოთ
2. იზიდავთ კლიენტებს სხვადასხვა საშუალებებით, ძირითადად ინტერნეტით
3. პასუხობთ კლიენტების ზარებს, სასურველია 24 საათის განმავლობაში და
დამრეკავ კლიენტებს ამისამართებთ სანტექნიკოსებთან

რა ჯდება ამ ბიზნესის აწყობა და რამდენია სავარაუდო შემოსავალი ?

ამ ბიზნესის გამართვა დაახლოებით 4 000 $ ჯდება .
თანხა მოიცავს:
— სისტემის შეძენას
— კომპიუტერის შეძენას
— კურსებს და ტრენინგებს
დღეში 10 -15  კლიენტის მომსახურების შემთხვევაში, თვიური შემოსავალმა 700-1000 $-ის ფარგლებში უნდა მიაღწიოთ. დღეში 10-15 კლიენტის მოზიდვა რეალურია, თუკი ოჯახის რამდენიმე წევრი ჩაენაცვლებით ერთმანეთს და კომპიუტერულ სისტემასთან მუშაობას კარგად აითვისებთ.

რას გთავაზობენ ჩვენი პარტნიორები ? სანტექნიკოსების გამოძახების ცენტრი / იყიდება სისტემა

1. სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს თქვენთან პოტენციური კლიენტების ზარების შემოსვლას. ეს არის სპეციალური სატელეფონო-კომპიუტერული სისტემა.
ჩვენი აზრით, სანტექნიკოსთა გამოძახების ცენტრის შექმნისას ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია. კლიენტია მთავარი.

2. თქვენი კადრის, სავარაუდოდ ოჯახის წევრის ტრენირებას ამ სისტემასთან სამუშაოდ, რისთვისაც მას კომპიუტერი დაჭირდება.

3. სისტემა უკვე მუშაობს რამდენიმე ცენტრში და რეალურ შედეგებს იძლევა

ვისთვისაა მომგებიანი სანტექნიკოსების გამოძახების ცენტრის შექმნა?

1. სანტექნიკოსთა გამოზახების ცენტრის შექმნა მომგებიანია მცირე საოჯახო ბიზნესისათვის, როცა ოჯახის წევრებს შეუძლიათ ჩაანაცვლონ ერთმანეთი და ზარებს უპასუხონ ფაქტიურად 24 საათის განმავლობაში
2. სასურველია ოჯახის ერთი წევრი მაინც მომხმარებლის დონეზე ერკვეოდეს კომპიუტერში
3. დიდი უპირატესობაა , რომ თუკი ინტერნეტი გაქვთ, არა აქვს მნიშვნელობა ტერიტორიულად სად იმყოფებით. სოფლად ბევრი, ტექნიკასი გარკვეული ოჯახი გადასახლდა და ეს მათთვის შეიძლება სერიოზულ შემოსავლად იქცეს.

ჩვენი სხვა სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
  ● ინფორმაცია საგრანტო კონკურესების შესახებ
  ● საგრანტო განაცხადების შევსება
  ● საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება
  ● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება
  ● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება
ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება
https://biznes-gegma.medgeo.net/2020/05/28/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%99%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%ab%e1%83%90%e1%83%ae%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90/
https://biznes-gegma.medgeo.net/2021/02/02/%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%ac%e1%83%a7%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%98-%e1%83%97%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%ae%e1%83%98/
https://biznes-gegma.medgeo.net/2021/02/02/%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%94%e1%83%92%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a8%e1%83%a3%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%9a/
https://biznes-gegma.medgeo.net/2021/02/02/%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%94%e1%83%92%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a8%e1%83%a3%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%9a/