ბიზნეს გეგმები საშუამავლო ფირმებისათვის 577 235 400

ბიზნეს გეგმები საშუამავლო ფირმებისათვის. ექსპერტები, ყველაზე მომგებიან მიმართულებათა შორის, რომლებსაც მინიმალური დანახარჯი აქვთ – მიიჩნევენ შუამავლობას. ჩვენ გთავაზობთ – 1. საშუამავლო ფირმების ბიზნეს გეგმის მომზადებას; 2. შეგვიძლია შემოგთავაზოთ მზა, მთლიანად ან ნაწილობრივ აწყობილი საშუამავლო ფირმები.
☎ 577 235 400; სკაიპი: medgeo.net; ელფოსტა Caumednet@gmail.com


ეს საქმიანობა უპირველეს ყოვლისა, ეფექტურია მათთვის, ვისაც სურს დამატებითი შემოსავალი მიიღოს ძირითადი სამუშაოს დატოვების გარეშე. თანდათან კი, ბიზნესი იმდენად შეიძლება გაიზარდოს, რომ საშუალება გექნებათ ძირითადი სამუშაოდანაც გამონთავისუფლდეთ.

ამ ბიზნესის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ თქვენ მომხმარებელი მიგყავთ კონტრაქტორთან და მიიღებთ გარკვეულ თანხას ამისთვის.

ბიზნეს-გეგმები საშუამავლო ფირმებისათვის

განვიხილოთ საშუამავლო სამსახურის იდეა ბიზნეს იდეა –  სანტექნიკური მომსახურებების მაგალითზე.

სანტექნიკური მომსახურებები დიდ ქალაქებში ყველაზე  მოთხოვნად სერვისად ითვლება.

თქვენ ინტერნეტის მეშვეობით კრებთ სანტექნიკოსებსა და სანტექნიკის ფირმებს
და მათ თავაზობთ კონკრეტული კლიენტის მიყვანისათვის გადაგიხადოთ გარკვეული თანხა.

ამის შემდეგ , თქვენ იწყებთ კლიენტების მოზიდვას სხვადასხვა მეთოდებით. სანტექნიკოსს არა აქვს საშუალება ჩაუღრმავდეს კლიენტის მოზიდვის მეთოდებს  და პროცესი მართოს. ეს ცალკე სფეროა და მას ურჩევნია თავისი სპეციალობის ფარგლებში დარჩეს.
თქვენ სპეცილიზდებით კლიენტების მოზიდვის სფეროში  და უზიდავთ მას კლიენტებს.

პრობლემები და ჩვენი მომსახურებები , ბიზნეს გეგმები საშუამავლო ფირმებისათვის

საშუამავლო  ფირმების დაგეგმვა და აწყობა, ცოდნას , გამოცდილებასა და დიდი
ინფორმაციის ფლობას მოითხოვს.

ჩვენ გთავაზობთ :
1. საშუამავლო ფირმების ბიზნეს გეგმის მომზადებას . ამგვარი გეგმა უპირველეს  ყოვლისა გჭირდებათ თქვენ, რათა ბიზნესი მომგებიანად დაგეგმოთ. ამასთან ჩვენი გეგმა გამოგადგებათ საგრანტო და საკრედიტო პროექტებში მონაწილეობისას.
2. ხშირ შემთხვევებში, ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ მზა , უკვე მთლიანად ან ნაწილობრივ აწყობილი საშუამავლო ფირმები

ბიზნეს გეგმები საშუამავლო ფირმებისათვის

ჩვენი სხვა სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

● თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
● ინფორმაცია საგრანტო კონკურესების შესახებ
● საგრანტო განაცხადების შევსება
● საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება
● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება
● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება