ვეძებ ინვესტორს ან ვყიდი . განცხადებები ინვესტიციების ძიებაზე

ვეძებ ინვესტორს – ამ რუბრიკაში ქვეყნდება მხოლოდ ეკონომიკურად დასაბუთებული საინვესტიციო შემოთავაზებით თანხლებული განცხადებები. განცხადების ბეჭდვა ფასიანია. კონტაქტი: Caumednet@gmail.com


1. ვეძებ ინვესტორს მარანის, ღვინის მცირე ქარხნისათვის

➤ საწარმო არსებობს 16 წელია. მისი რეალური ღირებულება დღეისათვის 40 000 $-ია. ამ ფასში იგი რეალურად ლიკვიდურია. ➤ წლიური მოგება 12-15 000 $-ა. შეიძლება გაზრდა წელიწადში 60 000 $-მდე. განსაკუთრებული კონკურენტული უპირატესობები არა გვაქვს. კარგი გლეხური კახური ღვინოა. არის ძველი და ახალი ქვევრები ➤ 20 000 $ ინვესტიციის შემთხვევაში, შევძლებ წლიური მოგება გავზარდო 60 000 $-მდე. საგარანტიო უზრუნველყოფა 50 000 $-ის ქონებით. არაა საცხოვრებელი სახლი. ➤ ინვესტორს თავისი წილი შეუძლია გაყიდოს იმ დროისათვის არსებული ფასებით. შეიძლება იმ დროისათვის შევიძინო მეც. ➤ შედარებით ვრცელ გეგმას გადმოგიგზავნით მოთხოვნისთანავე ➤ არ ვყიდი, ვეძებ ინვესტორს. კონტაქტი Caumednet@gmail.com


2. ვეძებ  ინვესტორს ძირტკბილას გადამამუშავებელი საწარმოს შესაქმნელად. 

➤ ამ ბიზნესში ვართ 10 წელია. ➤ შეგვიძლია ვუზრუნველყოთ მაღალი ხარისხის ნედლეული . გვაქვს დიდი გამოცდილება ➤ ვიქნობთ საერთაშორისო ბაზარს . გვაქვს კონტაქტები ➤  ინვესტიცია  გვჭირდება : 1 . პლანტაციებისთვის 2. გლიცერიზინის მიღების ეკოლოგიური საამქროსათვის. ყურადღებას  ვამახვილებთ მხოლოდ ეკოლოგიურზე. კონტაქტი Caumednet@gmail.com


გაეცანით:
ინვესტორთა მოძიება  ✴
ინვესტორთა ძიება ✴
ფეის-გვერდები და ჯგუფები ინვესტორთა და აქციონერთა განცხადებებისათვის ✴
ინვესტორი ჩადებს ან შეიძენს ✴
ვეძებ ინვესტიციას ან ვყიდი ✴
Web-ჟურნალი “კვება“

ვეძებ ინვესტორს

.

Facebook Comments