როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა – 577 235 400

როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა – მეთოდური მითითებები ბიზნეს-გეგმის შესამუშავებად წარმოადგენს მოკლე ამონარიდებს   პროფ.ლევან შენგელიას სახელმძღვანელოებიდან. საავტორო უფლებები დაცულია.
აქ ძირითადად , ზოგად პრინციპებზეა გამახვილებული ყურადღება. კონკრეტული ფონდის ან ბანკის მოთხოვნები შეიძლება ითვალისწინებდეს დამატებით მოთხოვნებს ან ქონდეს თავისი
ნიუანსები. 


როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა – სახელმძღვანელო 

1.0.  ბიზნეს გეგმის შინაარსი, სტრუქტურა  

1.1.   სატიტულო გვერდი  
1.2.  ბიზნეს-გეგმის მოკლე აღწერა   
1.3.  კომპანიის აღწერა 
1.4.  მენეჯმენტი  
1.5.  პროდუქტი   
1.6  ბაზრის ანალიზი ბიზნეს გეგმაში  
1.7   კონკურენციის ასახვა ბიზნეს გეგმაში   
1.8.  ბიზნეს-გეგმის მარკეტინგული ნაწილი   
1.9.  ფინანსური პროგნოზები ბიზნეს-გეგმაში   
1.10 ბიზნეს-გეგმის რეალურობის შემოწმება


2. როგორი არ უნდა იყოს ბიზნეს – გეგმა  


3. როგორი უნდა იყოს ბიზნეს – გეგმა 


4. საქმიანი პროექტის ფინანსური გეგმა  


5. ბიზნეს – გეგმის სტრუქტურა 

5.1. რეზიუმე
5.2. საწარმოსა და დარგის აღწერა
5.3. პროდუქციის/მომსახურების აღწერა
5.4. პროდუქციის/მომსახურების მარკეტინგი და გასაღება
5.5. საწარმოო გეგმა
5.6. საორგანიზაციო გეგმა
5.7. ფინანსური გეგმა
5.8. პროექტის მიზანმიმართულობა და ეფექტურობა
5.9  რისკები და გარანტიები


6. ბიზნეს გეგმის დამოუკიდებლად შემუშავება

6. 1. ბიზნეს – გეგმის დამოუკიდებლად შემუშავება
6.2 რეკომენდაციები და განმარტებები ბიზნეს – გეგმის შედგენისათვის


7. ბიზნეს – გეგმის შედგენის ტიპიური შეცდომები
8.როგორ ავარიდოთ თავი შეცდომებს ბიზნეს – გეგმის შედგენისას 
9. ბიზნეს გეგმის რეკომენდებული სტრუქტურა
10. რისთვისაა საჭირო ბიზნეს გეგმა
11. ბიზნეს გეგმის შემადგენლობა
12. როგორ ვიპოვოთ ინვესტორი


ჩვენი სერვისები:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

 • თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
  ● ინფორმაციების მოწოდება საგრანტო კონკურესების გამოცხადების შესახებ
  ● საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე
  ● საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-
  გეგმების მომზადება
  ● მარკეტინგული კვლევების ჩატარება საქართველოსა და უცხოეთში
  ● ინვესტორთა ძიების პროცესში საკონსულტაციო და საინფორმაციო თანხლება
  ● საქონლის ,მომსახურებების, საინვესტიციო და სხვა კომერციული წინადადებებისა და შეთავაზებების მომზადება
  ● დიდ მოქმედ საწარმოებს და სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსებს ვთავაზობთ აუთსორსინგულ მომსახურებებს ფანდრაიზინგის სფეროში

როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმა დამოუკიდებლად

ბმები:

ბიზნეს-გეგმები , ინვესტიციები , სერვისები ბიზნესისათვის
ბიზნეს გეგმათა მომზადება და კონსულტაციები
ტრენირება და დასაქმება

Facebook Comments