ბაზრის ანალიზი ბიზნეს გეგმაში 577 235 400

ბაზრის ანალიზი ბიზნეს გეგმაში აუცილებელია, რათა მომავალი ინვესტორი დაარწმუნოთ  , რომ ბაზარი რომელზეც შედის კომპანია, საკმარისად დიდია, ვითარდება და აქვს პოტენციალი თქვენი პროდუქციის მისაღებად.
თუ ბაზარი პატარაა და უძრაობის სტადიაშია, მაშინ საეჭვოა, რომ ინვესტორი დაინტერესდეს.
დაწვრილებითი ინფორმაცია ბაზრის შესახებ მოცემული უბაზრის ანალიზი ბიზნეს გეგმაშინდა იყოს დანართში.

საერთოდ, ბაზრის ანალიზი და დასაბუთება ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ნაწილად ითვლება. ბაზრის დასაბუთებისათვის აუცილებლად დაგჭირდებათ სტატისტიკის ოფიციალური სტრუქტურების მონაცემები, ხშირად – დამოუკიდებელი კვლევა, სოციოლოგიური გამოკითხვა და ა.შ.

ბაზრის დასაბუთებისათვის არაა საკმარისი მიუთითოთ სხვა კომპანია როგორი წარმატებით ყიდის
პროდუქტს ან სერვისს. უნდა დაასაბუთოთ, რომ არსებობს ბაზრის აუთვისებელი სეგმენტი და თქვენ
მათი ათვისება კონკურენტებზე უკეთ შეგიძლიათ.

იხილეთ აგრეთვე :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის
რა ღირს ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)
იურიდიული პოსტალი

Facebook Comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share this...