სასტუმროს ბიზნეს გეგმა . მომზადება . 577 235 400

სასტუმროს  ბიზნეს გეგმამომზადება გრანტებისათვის , შეღავათაინი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის , ინვესტიციებისათვის  და ა.შ.

მომზადება:
– გრანტების;
– შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტების,
– ინვესტიციებისათვის
ნებისმიერი სახისა და მასშტავბის. კერძო საოჯახო სუსტუმროდან დიდი კომპლექსებამდე.
ასევე “პოდ კლიუჩ”.


❖ ბიზნეს გეგმების მოსამზადებისა და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
    skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე : სასტუმროს ბიზნეს გეგმა და დაპროექტება—  ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
—  იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
—  დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
—  1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
—  შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
—  ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
—  საგრანტო განაცხადის შევსება
–   იურიდიული პორტალი
–   კრიზისული და პოსტკრიზისული ბიზნეს-გეგმების მომზადება

.

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Share this...