წონასწორული ფასი

წონასწორული ფასი, Равновесная цена, Цена равновесия, Уравновешивающая цена, Equilibrium price

წონასწორული ფასი – არის ფასი კონკურენტულ ბაზარზე, რომლის დროსაც იმ საქონლის და მომსახურების რაოდენობა, რომელთა შეძენის სურვილიც აქვთ მომხმარებლებს, აბსოლუტურად შეესაბამება მწარმოებლების მიერ სასურველ შეთავაზებულ საქონლისა და მომსახურების რაოდენობას.

წონასწორული ფასის დროს:
– არის ფასი, რომლის დროსაც მოთხოვნა და შეთავაზება თანაბარია
– არის ფასი, რომლის დროსაც არ არის საქონლისა და მომსახურების არც დეფიციტი და არ სიჭარბე
– არის ფასი, რომელიც არ ავლენს მიდრეკილებას ზრდისკენ ან კლებისკენ.

მოთხოვნის და შეთავაზების გრაფიკში, წონასწორული ფასი განისაზღვრება ირიბი მოთხოვნისა და შეთავაზების წერტილების გადაკვეთის წერტილით.

წონასწორული ფასი

.
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...