წარმოქმნილი ფასი

წარმოქმნილი ფასი, Воссозданная цена, Re-created price

წარმოქმნილი ფასი – არის ფასი, რომელიც ანგარიშდება ნედლეულის და მასალების ღირებულების, საქონლის დამუშავებისა და დამზადების ხარჯების, საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯების, ასევე მოგების საფუძველზე.
ჩვეულებრივ, ასეთი ანგარიში გამოიყენება უცხო საქონლის დემპინგური ფასის მიხედვით გაყიდვის ფაქტის განსასაზღვრად.

წარმოქმნილი ფასი

.
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments