ფასი

ფასი, Цена, Price

ფასი – არის თანხა, რომელიც უნდა იქნას გადახდილი საქონლის შეძენისას ან მომსახურების დროს. ჩვეულებრივ ფასს აქვს ფულადი გამოხატულება.

ეკონომიკურ თეორიაში ურთიერთკავშირი ფასსა და ღირებულებას შორის დისკუსიის საგანია.

ნეოკლასიკურ ეკონომიკურ თეორიაში ფასი და ღირებულება გარკვეულწილად თანაბარია:
– ფასი გამოხატავს ბოლოს შეძენილი პროდუქტის ერთეულის ღირებულებას
– დანარჩენი გაყიდული ერთეულების ღირებულება კი აღემატება ფასს და იქმნება დამატებითი სარგებელი მომხმარებლისთვის.

საქონლის ფასი – არის საქონლის ღირებულების ფულადი გამოსახვა.

.
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...