საბითუმო ფასი

საბითუმო ფასი, Оптовая цена, Wholesale price

საბითუმო ფასი – პროდუქციის ფასია, მსხვილი წარმოებების, ფირმების, გაყიდვების, კომერციული და შუამავალი ორგანიზაციების მიერ პროდუქციის დიდ პარტიებით საბითუმო სავაჭრო კომპანიებისთვის მიყიდვის დროს.

საბითუმო ფასი – არის იმ საქონლის ფასი, რომლის რეალიზებასაც ახდენს გამყიდველი ან მიმწოდებელი მყიდველამდე, იმ მიზნით, რომ მოხდეს მისი შემდგომი გადაყიდვა ან პროფესიული გამოყენება.
საერთაშორისო გაყიდვებში ჭარბობს ოპერაციები, რომლებიც ხორციელდება ექსპორტული (ან იმპორტული) საბითუმო ფასების მიხედვით, რომელთა დონეც რამდენადმე დაბალია შიდა საბითუმო ფასებთან შედარებით.

საბითუმო ფასი

❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...