კონტრაქტული ფასი

კონტრაქტული ფასი, Контрактная цена, Цена контракта, Contract price

კონტრაქტული ფასი – არის პროდუქციის შეძენა-გაყიდვის ფასი შიდა ან გარეთა ბაზარზე, რომელიც დაფიქსირებულია მოლაპარაკების მხარეების მიერ.

სტაბილურობის ხასიათის მიხედვით განარჩევენ: მყარ, მოძრავ და მცურავ ფასებს. ფაქტიური გარიგებების ფასი წარმოადგენს კომერციულ საიდუმლოებას.

ეკონომიკური შემცველობის მიხედვით კონტრაქტული ფასი შეესაბამება მოთხოვნად ფასებს, ისინი გამოხატავრნ პროდუქციის რეალიზაციის კონკრეტულ პირობებს.

.

კონტრაქტული ფასი

.
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share this...