შიდა მოგება

შიდა მოგება, Внутренняя прибыль, Intercompany profit

შიდა მოგება – არის მოგება, რომელიც წარმოიქმნება ერთი შვილობილი კომპანიის მიერ მეორე შვილობილი კომპანიისადმი პროდუქციის მიყიდვით, თუ საბოლოო პროდუქცია ჯერ კიდევ რჩება რეზერვში და შუალედური მოგება ჯერ კიდევ არ არის შესული მთლიანი კომპანიის საერთო მოგებაში. კონსოლიდირებულ ანგარიშში შიდა მოგება გამოირიცხება კომპანიის სუფთა მოგების სიდიდიდან.

.

შიდა მოგება

.
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...