ლიმიტირებული შემოსავალი არასრული კონკურენციის პირობებში

ლიმიტირებული შემოსავალი არასრული კონკურენციის პირობებში, Предельный доход при несовершенной конкуренции, Предельная выручка при несовершенной конкуренции, Marginal revenue under imperfect competition

ლიმიტირებული შემოსავალი არასრული კონკურენციის პირობებში – დამატებითი შემოსავალია, რომელსაც ფირმა იღებს პროდუქციის ერთი დამატებითი ერთეულის გაყიდვით მასზე შემცირებული მოთხოვნის პირობებში.
ელასტიური მოთხოვნის დროს ლიმიტირებული შემოსავალი დადებითია.
არაელასტიური მოთხოვნის დროს ლიმიტირებული შემოსავალი უარყოფითია.
არასრული კონკურენციის პირობებში, როდესაც დამატებითი ერთეულის გასაყიდად აუცილებელია ფასების დაწევა, ლიმიტირებული შემოსავალიც მცირდება.

.

ლიმიტირებული შემოსავალი
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...