უძრავი ქონების გადასახადი

უძრავი ქონების გადასახადი, Налог на имущество, Налог на собственность, Поимущественный налог
Property tax, Wealth tax

უძრავი ქონების გადასახადი – პირდაპირი გადასახადია უძრავ ქონებაზე და კერძო საკუთრების მფლობელობაზე. შეფასების ობიექტია მოძრავი და უძრავი ქონების ღირებულება, რომელიც მიეკუთვნება იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს.
უძრავი ქონების გადასახადი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სახელმწიფოს მიერ ქონების გადასანაწილებლად, შემოსავლების განაწილების პოლიტიკის ფარგლებში.

.

უძრავი ქონების გადასახადი

.
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...