ნულოვანი ბალანსი არასრულყოფილი კონკურენციის დროს

ნულოვანი ბალანსი არასრულყოფილი კონკურენციის დროს, Положение безубыточности при несовершенной конкуренции, Breakeven position under imperfect competition

ნულოვანი ბალანსი არასრულყოფილი კონკურენციის დროს – წარმოების ფინანსური მდგომარეობაა, რომლის დროსაც:
– მას შეუძლია გავლენა მოახდინოს ფასზე
– ის ფარავს ყველა თავის ალტერნატიულ ხარჯებს, მაგრამ არ მიიღება მოგება.

ნულოვანი ბალანსი არასრულყოფილი კონკურენციის დროს ახასიათებს:
– მონოპოლიურ კონკურენციას – ხანგრძლივ პერიოდში
– დახურულ მონოპოლიას – კონკურენციის ბარიერების ეროზიის დროს ან შემცვლელი- საქონლის გამოჩენის დროს.

.

ნულოვანი ბალანსი

.
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments