დამატებითი ღირებულების გადასახადი

დამატებითი ღირებულების გადასახადი, Налог на добавленную стоимость (НДС), Value added tax (VAT), Consumption tax

დამატებითი ღირებულების გადასახადი – წარმოებიდან მიღებული იმ თანხის ზრდის გადასახადია, რომელიც ანგარიშდება სხვაობით საქონლის რეალიზაციის და მომსახურებით მიღებულ მოგებასა და იმ თანხას შორის, რომელიც მიიღება სხვა მწარმოებლებისგან მიღებული ნედლეულით, მასალებით, ნახევარფაბრიკატებით.
ზოგიერთი საქონელი, მომსახურება, საქმიანობის ნაწილი ან მთლიანად საქმიანობა სრულიად თავისუფლდება დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან.

.

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

.
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...