დაზღვევის კაპიტალიზაცია

დაზღვევის კაპიტალიზაცია, Капитализация страхования

დაზღვევის კაპიტალიზაცია – დაზღვევის სახეობაა, რომლის დროსაც სადაზღვევო თანხის სიდიდე უშუალოდაა დაკავშირებული დაზღვეულის ან მის ნაცვლად მესამე პირის (ყველაზე ხშირად დამსაქმებლის) მიერ გადახდილ სადაზღვევო შენატანებთან.

დაზღვევის კაპიტალიზაცია – დაფუძნებულია იმ ფინანსური საშუალებების გამოუყენებლობის და შემოსავლიანობის დონის განსაზღვრაზე, რომელიც განთავსებულია ვადიან ანაბარზე.

დაზღვევის კაპიტალიზაცია ეფექტურია ვალუტის სტაბილურობის და არც თუ ისე დიდი ინფლაციის პერიოდში.

.

დაზღვევის კაპიტალიზაცია

.
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...