გაყიდვების თვითდაფარვიანობა

გაყიდვების თვითდაფარვიანობა, Безубыточность продаж, Точка безубыточности, Критическая точка, Порог рентабельности, Точка самоокупаемости, Точка нулевой прибыли, Sales break-even, Break-even point (BEP)

გაყიდვების თვითდაფარვიანობა – გაყიდვების მოცულობაა, რომლის დროსაც წარმოებას აქვს უნარი დაფაროს თავისი ყველა ხარჯი, მოგების მიღების გარეშე.

გაყიდვების თვითდაფარვიანობა – გაყიდვების მოცულობაა, რომლის დროსაც თვითღირებულების სიდიდე ზუსტად გაყიდვების სიდიდის ტოლია.

გაყიდვების თვითდაფარვიანობა = მუდმივი ხარჯები / (ლიმიტირებული გარდამავალი ხარჯები / პროდუქციის ერთეულის ფასი).

.

გაყიდვების თვითდაფარვიანობა

.
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...