შემოსავლიანობის ნორმა

შემოსავლიანობის ნორმა, Норма доходности, Норма процента
შემოსავლიანობის ნორმა – დაზღვევაში – საპროცენტო განაკვეთია, პროცენტი, რომელიც ირიცხება სიცოცხლის დაზღვევის შემოსავლების რეზერვზე და პენსიაზე, მისი როგორც საკრედიტო რესურსების სახით გამოყენებისთვის. სააქტო გაანგარიშებებში ჩვეულებრივ აღინიშნება I სიმბოლოთი. არსებობს შემოსავლიანობის ნორმის უშუალო კავშირი მადისკონტირებელ ფაქტორთან, რომელიც გამოიყენება სადაზღვევო ტარიფების გასაანგარიშებლად.
.
შემოსავლიანობის ნორმა
.

❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...