კრედიტის თანდათანობითი დაფარვა უარყოფითი ბალანსით

კრედიტის თანდათანობითი დაფარვა უარყოფითი ბალანსით, Постепенное погашение кредита с негативным балансом, Negative amortization
კრედიტის თანდათანობითი დაფარვა უარყოფითი ბალანსით – კრედიტის დაფარვის გრაფიკია, რომლის დროსაც დაუფარავი ძირითადი ნაწილის ბალანსი იზრდება და არ ჩამოიწერება, რადგანაც დაგეგმილი პერიოდული გადახდები არ ფარავს მთლიან თანხას, რომელიც აუცილებელია კრედიტის თანდათანობით დასაფარად. გადაუხდელი პროცენტები ემატება დაუფარავ ძირითად თანხას.
.
დაფარვა უარყოფითი ბალანსით
.

❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...