დროული დაფარვის პრემია

დროული დაფარვის პრემია, Премия за досрочное погашение, Премия колл; Премия за отзыв, Call premium
დროული დაფარვის პრემია – ობლიგაციის საფასურზე ან პრივილეგირებულ აქციებზე დამატებაა, რომელიც გადახდილი უნდა იქნეს მფლობელის მიერ ფასიანი ქაღალდების დროული დაფარვისას. პრემია აღმოცენდება თუ დროული დაფარვის დროს ფასი იქნება ქაღალდის ნომინალურ ღირებულებაზე მეტი. ჩვეულებრივ დროული დაფარვის პრემია მცირდება იმ დროის განმავლობაში, რომელიც გავიდა ქაღალდის გამოსვლის შემდეგ.
.
დროული დაფარვის პრემია
.

❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...