რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება, Себестоимость реализованной продукции, Затраты на производство реализованной продукции, Cost of sales, Cost of good sold
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება – არის პროდუქციის დასამზადებლად და მომსახურებისთვის გაწეული ხარჯები, ასევე გაანგარიშებული პერიოდის განმავლობაში რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი.
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება მოიცავს შრომის, ნედლეულის, მასალების ხარჯებს, ასევე დამატებით ხარჯებს, რომლებიც უშუალოდ დაკავშირებულია ნედლეულისა და მასალების მზა პროდუქციად გადაქცევასთან.
.
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება
.

❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...