საწარმოო თვითღირებულება

საწარმოო ღირებულება; Производственная себестоимость; Manufacturing costs; Operational costs; Production cost
საწარმოო თვითღირებულება – არის საწარმოს მიერ პროდუქციის გამოსაშვებად დახარჯული საშუალებების რაოდენობა, რომელიც მოიცავს ნახევარფაბრიკატების, შეძენილი პროდუქციის და სხვა საწარმოების მომსახურების ღირებულებას; აგრეთვე საწარმოს მომსახურეობების და მართვის ხარჯებს.
საწარმოო ღირებულება – არის ღირებულება, რომელიც ასახავს ყველა ხარჯს, დაკავშირებულს პროდუქციის დამზადებასთან და მის მიწოდებასთან მზა პროდუქციის საწყობში.
.
საწარმოო თვითღირებულება
.

❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...