პროდუქციის თვითღირებულება

პროდუქციის თვითღირებულება; Себестоимость продукции; Основные затраты; Cost of product; Product costs
  პროდუქციის თვითღირებულება – იმ პირდაპირი ხარჯების ერთიანობაა, რომლებიც დაკავშირებულია პროდუქციის წარმოებასთან; ასევე ყველა სახის დანახარჯი, რომელიც დასჭირდა პროდუქციის განსაზღვრული სახის წარმოებას და რეალიზაციას.
თვითღირებულება მოიცავს:
  • დანახარჯები მასალებზე;
  • პირდაპირი დანახარჯები მომუშავე ძალაზე;
  • ცვალებადი ხარჯები: მატერიალური ხარჯები, ფიქსირებული აქტივების ამორტიზაცია, ძირითადი და დამატებითი პერსონალის გამომუშავებული ანაზღაურება, წინასწარი ხარჯები, რომლებიც უშუალოდ დაკავშირებულია წარმოებასთან და რეალიზაციასთან.
განასხვავებენ საწარმოო და მთლიან თვითღირებულებას.
.
პროდუქციის თვითღირებულება
.
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები
Facebook Comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share this...