საპროცენტო განაკვეთი

საპროცენტო განაკვეთი; Процентная ставка; Ссудный процент; Ставка процента; Interest rate; Loan interest
საპროცენტო განაკვეთი – არის გადასახადი კრედიტისთვის გამოხატული პროცენტებში, გაანგარიშებულია კრედიტის მოცულობის მიხედვით დროის განსაზღვრულ პერიოდში: წელი, თვე და ა.შ.
საპროცენტო განაკვეთები დამოკიდებულია ბრუნვაში მყოფი ფულის რაოდენობაზე, ნასესხები საშუალებების მოთხოვნაზე, სახელმწიფო პოლიტიკაზე, კრედიტორის მიერ სესხის დაუბრუნებლობის რისკის შეფასებაზე, სესხის ვადაზე და ეროვნული ვალუტის კურსზე.
განასხვავებენ გრძელვადიან, საშულო ხანგრძლივობის, მოკლევადიან, ფიქსირებულ და გარდამავალ საპროცენტო განაკვეთებს.
.
საპროცენტო განაკვეთი

❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...