გარდამავალი საპროცენტო განაკვეთი

გარდამავალი საპროცენტო განაკვეთი; Плавающая процентная ставка; Floating interest rate

გარდამავალი საპროცენტო განაკვეთი – არის კრედიტების საპროცენტო განაკვეთები, რომელთა მოცულობაც პერიოდულად გადაიხედება შეთანხმებული დროის მიხედვით (საპროცენტო პერიოდი). გარდამავალი საპროცენტო განაკვეთის გამოყენების შემთხვევაში რისკის მატარებელი მსესხებელია.
ჩვეულებრივ, გარდამავალი საპროცენტო განაკვეთები გამოიყენება ინფლაციის სწრაფი ტემპების დროს, სესხის პროცენტის დონის მკვეთრი მერყეობისას, ასევე საერთაშორისო ობლიგაციურ ბაზარზე.
.
გარდამავალი საპროცენტო განაკვეთი
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები
Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...