საწარმოს ნასესხები საშუალებები

საწარმოს ნასესხები საშუალებები, Заемные средства предприятия

საწარმოს ნასესხები საშუალებები – არის საშუალებები, რომლებიც შედგება:
–         ქონების დაგირავების სანაცვლოდ მიღებული საშუალებებისგან;
–         ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით (ფიქსირებული შემოსავლით) მიღებული საშუალებებისგან;
–         კრედიტების სახით მიღებული საშუალებებისგან;
–         ვექსელებისგან.

საწარმოს ნასესხები საშუალებები
❖ განმარტებითი ლექსიკონი მომზადებულია, როგორც დანართი პროფ. ლევან შენგელიას
     სახელმძღვანელოებისადმი ბიზნეს-გეგმების შესახებ
ბიზნეს გეგმების მოსამზადებად და კონსულტაციებისათვის : 577 235 400 , Caumednet@gmail.com ,
     skype- medgeo.net 
❖ იხილეთ აგრეთვე ბმები :
ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება  
— იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები 
— დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად  
1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის  
— შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)   
ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
საგრანტო განაცხადის შევსება
— იურიდიული პორტალი
ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – დარგის განვითარების ახალი რესურსები

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share this...