დიასპორა შვეიცარიაში , სერვისები ემიგრანტებისათვის

დიასპორა შვეიცარიაში
წინამდებარე პოსტში განსათავსებლად, მოგვაწოდეთ ინფორმაცია ქართული დიასპორის შესახებ.
შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ თქვენი საიტების ლინკებიც , სარეკლამო ტექსტები და სხვა , რაც დისაპორისა და საქართველოს კავშირს შეუწყობს ხელს.
კონტაქტი : Caumednet@gmail.com

 

ჩვენი სერვისები  ემიგრანტებისათვის, რომლებსაც სურთ საქართველოში ბიზნესის გამართვა:

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ ფასიანი კონსულტაციები შემდეგ საკითხებზე :

 • თქვენი სურვილებისა და რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა , ბიზნეს იდეების მოძიება და შეფასება.
  ● ინფორმაციების მოწოდება საქართველოში გამოცხადებული საგრანტო კონკურესების შესახებ
  ● საგრანტო განაცხადების შევსება, აპლიკაციების შევსება ნებისმიერ ენაზე
  ● საგრანტო, ლიზინგის , შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება , მათ შორის- ინოვაციური ბიზნეს გეგმების მომზადება.
  ● მიწისა და სხვა საწარმოო რესურსების შეძენის სურვილის შემთხვევაში ინფორმაციის მოძიება და მოწოდება თქვენთვის
  ● ჩვენ ვცდილობთ წამოჭრისთანავე შევქმნათ სპეციალური სერვისები უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებისა და მათ შთამომავალთათვის

საქართველოს მეგობართა გაერთიანება შვეიცარიაში

ორგანიზაცია ხელს უწყობს საქართველო-შვეიცარიას შორის მეგობრული ურთიერთობების განვითარებას. ეწევა შვეიცარიაში ქართული კულტურის პოპულარიზაციას. ამ მიმართულებით გაერთიანება ატარებს სხვადასხვა ღონისძიებას, ქმნის საქართველოს ბიბლიოთეკას (Georgien-Bibliothek), რომელიც ძირითადად ქველმოქმედებას ეფუძნება.

www.freunde-georgiens.ch

,,საქართველოს დიასპორა შვეიცარიაში დიასპორას ოფისი არა აქვს, ყველა სახლიდან მუშაობს.
დიასპორის საკონტაქტო ინფორმაცია:
(დიასპორის მდივნის, ქალბატონ ნონა ბალმერის სახლის მისამართი)
M Muehleweg 10 / CH- 4542 Luterbach

სათვისტომოს შემადგენლობაში შემოდის აგრეთვე საზოგადოება Amici Della Georgia” (საქართველოს მეგობრები),

www.ad-georgia.ch.

ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელია შვეიცარიის იტალიურ მხარეში მცხოვრები პაატა პატარაია.

გამოდის ალმანახი ,,ლიტერატურული ჟურნალი”, რომელსაც გამოსცემს
,,Verein Frunede Geaorgians (საქართველოს მეგობრების კავშირი) და მისი დამფუძნებელი და თავმჯდომარეა ქალბატონი ქეთი წიქორიძე-კრაბსერი.
სულ ახლახანს შვეიცარიის ქართულმა სათვისტომომ აამუშავა ვებ-გვერდი www.geodiaspora.ch.

ქართული სათვისტომო მჭიდროდ თანამშრომლობს გერმანულ-შვეიცარულ ორგანიზაციასთან ,,საქართველოს მეგობრები“.

ქართული მრევლი ძალიან მცირეა შვეიცარიაში. წირვა ტარდება მხოლოდ ქვეყნის ფრანგულ ნაწილში, ბერძნულ ეკლესიაში, რომელსაც ქართული საზოგადოება ქირაობს თვეში ერთხელ. ფრანგული მხარის მცხოვრებნი ვერ ესწრებიან წირვას სიშორის გამო. საქართველოს საელჩოს ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს საკვირაო სკოლა.

დიასპორა შვეიცარიაში
Facebook Comments