ბიზნეს გეგმა , დონორული რესურსების ძიება ✦ 577 235 400

ბიზნეს გეგმა და დონორული რესურსების ძიება

ბიზნეს გეგმის მომზადება 599 06 91 51 ბიზნეს  გეგმების კონსალტინგი 577 235 400

დისტანციური კონსალტინგი , დისტანციური საკონსულტაციო მომსახურებები ბიზნეს-გეგმა -თა შედგენისას 

კონსულტაციების თემატიკები და ფასები

ბიზნეს-გეგმის კონსულტანტის სერვისები   
ბიზნეს გეგმა წარმატებისათვისრა ღირს ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)  

დისტანციური საგრანტო კონფერენციები  

ბიზნეს გეგმების დაფინანსება , წყაროები,კონსულტაციები

ბიზნეს-გეგმის პრეზენტაციის მომზადება
ახალი საგრანტო კონკურსები , საგრანტო სიახლეების გამოწერა
ფანდდრაიზინგის აუთსორსინგი 

სპეციალურად ემიგრანტებისათვის

ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა) და კონსულტაციები სპეციალურად ემიგრანტთათვის
საფრანგეთიდან (საერთოდ ევროპიდან) წამომომსვლელ ემიგრანტთათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება
სერვისები ემიგრანტებისათვის, რომლებსაც სურთ საქართველოში ბიზნესის გამართვა – დიასპორები, ინდექსი

ჩვენს მიერ მომზადებული ღია წვდომის სახელმძღვანელოები და მეთოდურები 

ბიზნეს-გეგმის მომზადების მეთოდური
ბიზნეს-გეგმებში საწარმოთა საფინანსო ანალიზი 
როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი 
საინვესტიციო პროექტის არსი
ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი

ბიზნესის იდეის ფორმირება  და საგრანტო განაცხადის შევსება

ორგანიზაციის ან საწარმოს განვითარების მიმართულებების შერჩევა
კონსულტაციები ბიზნეს-იდეის ჩამოყალიბების დროს 

1001 წარმატებული ბიზნეს გეგმა თქვენი ბიზნესისათვის
ბიზნეს იდეის რეალურობის შემოწმება
საგრანტო განაცხადის შევსება

ბიზნეს-გეგმების , საინვესტიციო წინადადების და პროექტების მომზადება

ბიზნეს-გეგმების დაწერა, კონსულტაციები, მომზადება
ბიზნეს გეგმების მომზადება შეღავათიანი აგრო კრედიტისათვის
იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები
დისტანციური კონსულტაციები იმპორტ ჩანაცვლებადი საგრანტო მიმართულების ასარჩევად 
შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)
კრიზისული და პოსტკრიზისული ბიზნეს-გეგმების მომზადება
საკრიზისო ბიზნეს გეგმების მომზადება
საინვესტიციო პროექტების მომზადება
საინვესტიციო პროექტების მომზადება და ინვესტორთა ძიება
სოციალური მეწარმეობის ბიზნეს გეგმების მომზადება 
ბიზნეს გეგმების მომზადება მიზნობრივი გრანტებისა და კრედიტებისათვის
საგრანტო აპლიკაციების და პროექტების მომზადება ყველა სფეროში 

სერვისები საქართველოსში ინვესტირების მსურველთათვის

განცხადებები : ინვესტორი ჩადებს ან შეიძენს 
ინვესტიციის პროექტების ანალიზი და არჩევა 577 235 400
საინვესტიციო ობიექტების შერჩევა

ინვესტორთა ძიების საინფორმაციო თანხლება 

განცხადებები :  ვეძებ ინვესტიციას ან ვყიდი 
ფეის-გვერდები და ჯგუფები საინვესტიციო  განცხადებებისათვის 
ბლოგები ბიზნეს-გეგმების თემატიკით 
ინვესტორთა მოძიება
ინვესტორთა ძიება 
ინვესტიციების შესახებ ჩვენი სახელმძღვანელოები და Top – პოსტები

საავტორო და ინოვაციური ბიზნეს გეგმები

ინოვაციური ბიზნეს-გეგმების მომზადება
საავტორო ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბიზნესები  მაქსიმალური მოგებითა და მინიმალური საწყისი დანახარჯით
ვენჩურული  პროექტების ბიზნეს-გეგმები და თანხლება

სხვა სერვისები ბიზნესისათვის 

სერვისები თქვენი ბიზნეს იდეის სარეალიზაციოდ   
ფანდდრაიზინგის აუთსორსინგი 
ინვესტიციების, გრანტების, ტექნოლოგიების,ტექნიკის, კონსულტანტების პროფესიული ძიება ინტერნეტში
ტექნოლოგიების , საწარმოო ხაზების, ტექნიკური საშუალებების ძიება და შედარებითი ანალიზი
მეწარმეთა და საწარმოთა მომსახურებები ერთი სარკმლის პრინციპით – ყველა სერვისი რაც მეწარმეს ჭირდება
საერთაშორისო გადაზიდვები
პირადი საფინანსო კონსულტანტი

აუთსორსინგი

იყიდება სანტექნიკების გამოძახების სისტემა 
იყიდება საჭმლის გამოძახების ქოლ-ცენტრის სისტემა

 ბიზნეს გეგმის მომზადება 599 06 91 51 ბიზნეს-გეგმების ტრენდული მიმართულებები

ქვემოთ  მოცემულია ბიზნესის ტრენდული მიმართულებების სია. სიას მუდმივად ემატება ახალი პროექტები . ისინი ასახავენ ბიზნეს-გეგმებზე მოთხოვნის რიტმს.
ბიზნეს-გეგმების სრული სია იხილეთ აქ >>>

წარმოება ევროკავშირში ექსპორტისათვის >>

ევროკავშირმა დაუშვა საქართველოდან ბაყაყებისა და ლოკოკინების ექსპორტი.
ბაყაყების ხორცის წარმოების ბიზნეს-გეგმის მომზადება

ლოკოკინა -ს ბიზნეს-გეგმების მომზადება და ტექნოლოგიის სახელმძღვანელო 577 235 400
ბიზნეს-გეგმების სრული სია იხილეთ აქ >>>

სატრანსპორტო კორიდორი და ტრასისპირა ინფრასტრუქტურა

გზისპირა ინფრასტრუქტურის ბიზნეს გეგმები -ს მომზადება
ტვირთების გადაზიდვის ფირმის ბიზნეს გეგმების მომზადება
ავტოსერვისის ბიზნეს გეგმის მომზადება
მოტო და ველო ტრანსპორტის ბიზნეს გეგმები -ს მომზადება
მობილური კაფეების ბიზნეს გეგმები -ს მომზადება
ბიზნეს-გეგმების სრული სია იხილეთ აქ >>>

საქალაქო ინფრასტრუქტურა

ამ ჯგუფში აერთიანებენ ბიზნეს-გეგმებს, რომლებიც საქალაქო ინფრასტრუტურის შექმნისკენაა მიმართული. ამ სფეროში ჩვენ ძირითადად ვეყრდონობით, ჩვენი მონაწილეობით უკრაინის,რუსეთისა და ყაზახეთის
ქალაქებისათვის ჩატარებულ სამუშაოთა გამოცდილებებს.  მათგან გამოვყოფდით 3 თემას :
●  ნაგვის შეგროვების,ტრანსპორტირების,სორტირებისა და გადამუშავების ბიზნეს-გეგმები
●  ვერტიკალური პარკინგების ბიზნეს გეგმების მომზადება
●  ნაგვის სორტირების ბიზნეს გეგმა 
ბიზნეს-გეგმების სრული სია იხილეთ აქ >>>

ლოჯისტიკა

ამ ჯგუფის ბიზნეს-გეგმებიდან საქართველოში უფრო პოპულარულია :
●  საწყობებისა და მაცივრების ბიზნეს-გეგმები
● მაცივრების , სამაცივრე მეურნეობების , ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბიზნეს-გეგმების სრული სია იხილეთ აქ >>>
უნდა აღინიშნოს , რომ ლოჯისტიკის მიმართულებით არსებობს ბევრი, საქართველოსათვის ფრიად მომგებიანი თემა, რომლებიც ჯერ ხელშეუხებელია 

დელივერი სისტემები

მიტანის სერვისების ბიზნეს-გეგმებში , ჩვენს მიერ დასაბუთებული ყველა ციფრი და მიდგომა სწორი აღმოჩნდა.  ამ სფეროებში კიდევ არსებობს შესვლის შანსი, ახალი, ინოვაციური მიდგომების საფუძველზე.  
საჭმლის მიტანის სერვისის ქოლ-ცენტრის ბიზნეს გეგმის მომზადება
მცირე საწყისი თანხით მაქსიმალური მოგება- ბიზნეს გეგმები და აუთსორსინგი

კვება

კვების მიმართულება, უცვლელად რჩება ყველაზე მომგებიან საწარმოო მიმართულებად . რამდენიმე მაგალითი ქვემოთაა დასახელებული, თუმცა ამ სფეროში კვლავაც დიდი პერსპექტივები რჩება.
ქეითერული  ბიზნეს გეგმები და აუტსორსინგი 

რესტორნების ბიზნეს გეგმები და აუტსორსინგი
საჭმლის მიტანის სერვისის ქოლ-ცენტრის ბიზნეს გეგმის მომზადება
საჭმელები გამოძახებით – ბიზნეს გეგმების მომზადება 
რძის პროდუქტების წარმოების ბიზნეს გეგმა
ბიზნეს-გეგმების სრული სია იხილეთ აქ >>>

პროექტები რეგიონალური ნიშნით

ბიზნეს გეგმები სპეციალურად სამცხე-ჯავახეთისათვის
ბიზნეს-გეგმები წყალტუბო _ საირმე _ აბასთუმანი 
ბიზნეს-გეგმების სრული სია იხილეთ აქ >>>

სასოფლო – სამეურნეო სფეროს ბიზნეს-გეგმები

აგრო ბიზნეს გეგმები
მეცხოველეობის საკვების ბიზნეს გეგმების მომზადება
ტექნიკა
მოსავლის ამღები მანქანები (თანადაფინანსებით)
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამების მომზადება
მეცხოველეობა

მესაქონლეობის ბიზნეს გეგმები
საძოვრების ( სათიბების ) ბიზნეს გეგმათა მომზადება
რძის პროდუქტების წარმოების ბიზნეს გეგმა

მეღორეობის ფერმის ბიზნეს გეგმების მომზადება
კამერუნის ჯუჯა თხის ფერმის ბიზნეს-გეგმები
ლოკოკინას მოშენების ბიზნეს გეგმის მომზადება
მეფრინველეობა
მეფრინველეობის ბიზნეს გეგმები
ქათმების გამრავლების ბიზნეს გეგმები

მეფრინველეობის საკვების ბიზნეს გეგმების მომზადება
მეფრინველეობის საკვებით უზრუნველყოფა საქართველოში – მარკეტინგული კვლევის ჩატარება
მეფრინველეობის პროდუქციის ბაზრის ანალიზი
მემცენარეობა
სათბურების ბიზნეს გეგმები
მარწყვის წარმოების ბ/გეგმის მომზადება
ორგანული სოფლის მეურნეობა
ორგანული სოფლის მეურნეობა
მეფუტკრეობა
მეფუტკრეობის სფეროში ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბიზნეს-გეგმები მეფუტკრეობის დარგში – ინოვაციური პროექტები
ყვავილის მტვერისა  და ჭეოს წარმოების ბიზნეს გეგმების მომზადება
ფუტკრის შხამის წარმოების ბიზნეს გეგმის მომზადება
დინდგელის (პროპოლისი) წარმოების ბიზნეს გეგმების მომზადება
ფუტკრის რძის წარმოების ბიზნეს გეგმები
ანათალის წარმოების ბიზნეს გეგმების მომზადება
ცვილის წარმოების ბიზნეს გეგმების მომზადება
სანთლის არაყის საწარმოების ბიზნეს გეგმების მომზადება
თაფლოვანი  კოსმეტიკური საშუალებების წარმოების ბიზნეს გეგმა     
1  ,  2
თაფლოვანი კულინარული პროდუქციის წარმოების ბიზნეს გეგმები   1  ,  2  ,  3  ,  4 ,  5  ,  6  ,  7  ,  8
მეღვინეობა, მევენახეობა
ბიზნეს გეგმების მომზადება მეღვინეობისა და ღვინის ტურიზმის სფეროებში 
არყის (სპირტის) საწარმო . მეთოდური მითითებები და ბიზნეს-გეგმები 
თევზი და წყლის ბინადარნი
წყალსატევების  ,ტბების , ტბორების ბიზნეს გეგმების მომზადება
თევზის მოშენების ბიზნეს გეგმის მომზადება 
კრევეტების მოშენების ბიზნეს გეგმა 
კიბორჩხალების მოშენება – ბიზნეს გეგმა

გადამამუშავებელი საწარმოები 

ვაკუუმური საშრობების ბიზნეს-გეგმების მომზადება 
შესაბოლი საწარმოს ბიზნეს გეგმების მომზადება
ბიზნეს გეგმები – ნახშირის წარმოება
დაფნის ფოთლებისა და ეთერზეთების საწარმო
ბიზნეს-გეგმების სრული სია იხილეთ აქ >>>

ინდუსტრია

ხელოვნური მარმარილოს ბიზნეს გეგმების მომზადება
კომპოზიტური მასალების წარმოების ბიზნეს გეგმები
მზის პანელების წარმოების ბიზნეს-გეგმები
წიაღისეული ,საბადოები
პერლიტის წარმოების ბიზნეს-გეგმები
ტორფის გადამუშავება და წარმოება -ბიზნეს გეგმა
ენერგეტიკა , მზის ფერმები
მზის ფერმების , მზის ელექტროსადგურების ბიზნეს გეგმების მომზადება
მზის პანელების წარმოების ბიზნეს-გეგმები
ბიზნეს-გეგმების სრული სია იხილეთ აქ >>>

სასტუმროები, ტურიზმი

სასტუმროს ბიზნეს გეგმის მომზადება და აუტსორსინგი
სასტუმროების დაპროექტება და ბიზნეს-გეგმების მომზადება
ბიზნეს-გეგმების სრული სია იხილეთ აქ >>>

მედიცინა,ჯანდაცვა

ჟანგბადის კოქტეილები – კარგი მიმართულება მინი ბიზნესისათვის
ჰალოთერაპიის (მარილის ოთახის) ბიზნეს გეგმები 
მოხუცთა პანსიონის ბიზნეს გეგმა
სისხლის ბანკის ბიზნეს გეგმები მომზადება 
სამედიცინო ცენტრის ბიზნეს-გეგმები
ბიზნეს-გეგმების სრული სია იხილეთ აქ >>>

სამკურნალო,ეთერზეთოვანი და ტექნიკური მცენარეები

სამკურნალო, ეთერზეთოვანი და ტექნიკური მცენარეები
ფიჭვის სამკურნალო პროდუქტების წარმოების ბიზნეს გეგმის მომზადება
ძირტკბილა
დაფნის ფოთლებისა და ეთერზეთების საწარმო
ბიზნეს-გეგმების სრული სია იხილეთ აქ >>>

განათლება,ტრენინგები,სწავლება

სასწავლო ცენტრების ბიზნეს გეგმები
ბიზნეს-გეგმების სრული სია იხილეთ აქ >>>

ვაჭრობა , შუამავლობა

საშუამავლო ფირმების ბიზნეს გეგმის მომზადება , მზა საშუამავლო ფირმები
ბიზნეს გეგმების მომზადება ვაჭრობის სფეროში 
სამშენებლო და სარემონტო მასალების ბიზნეს გეგმების მომზადება 
ჩირისა და თხილეულის მაღაზიის ბიზნეს გეგმები 577 235 400
სანელებელთა ბიზნეს- გეგმის- მომზადება
ხორცის მაღაზიის ბიზნეს გეგმები
ბიზნეს გეგმა – სტიკერშოპი
ბიზნეს-გეგმების სრული სია იხილეთ აქ >>>

სერვისული მომსახურებები  და “ქალთა ბიზნესი” 

საოჯახო ბიზნეს გეგმების მომზადება 
სილამაზის სალონის ბიზნეს გეგმა 577 235 400

სამკერვალო ბიზნესის გეგმა
შუგარინგის კაბინეტი -ს ბიზნეს გეგმები
ბიზნეს გეგმა -თა მომზადება ქალთა ბიზნესისთვის

სადემოსტრაციო პროექტები – მათთვის , ვინც ბიზნეს გეგმა – ს დამოუკიდებლად ქმნის

ბიზნეს გეგმები სტუდენტებისათვის / მომზადება / კონსულტაციები 
მეთოდური მითითებები ყველის წარმოების ბიზნეს გეგმის შესადგენად
სამზარეულოს სადემოსტრაციო ბიზნეს გეგმა 

პალეტის წარმოება სვანეთში
ბიზნეს-გეგმების სრული სია იხილეთ აქ >>>

სატელიტი თემები

დისტანციური ვაკანსიები- ჩვენი საიტი
ბიზნეს-გეგმების პოსტების ანოტაციები
თავისუფალი  ბიზნეს ბლოგი
ქართული დიასპორები

 

Facebook Comments