ბიზნეს გეგმის დაწერა , კონსულტაციები , მომზადება ➤ 577 235 400

ბიზნეს გეგმის  დაწერა , კონსულტაციები , მომზადება   577 235 400 ყველა ტიპი და მიმართულება.

➢ ბიზნეს გეგმების სია, რომელთა მოსამზადებლადაც ჩვენ შედარებით სწრაფად შეგვიძლია მოვიპოვოთ  სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მასალები მოცემულია ქვემოთ. სია, ცხადია არასრულია. იგი   მუდმივად ივსება.
ბიზნეს გეგმების შედარებით სრული სია მოცემულია პოსტში ➢  “1001 წარმატებული პროექტი თქვენი ბიზნესისათვის “

➢ ბოლო დროს, სახელმწიფოსა და ფონდების მიერ განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა იმპორტ- ჩანაცვლებად მიმართულებებს.  იმპორტ_ ჩანაცვლებადი მიმართულებები, ცალკე არ არის ქვემოთ მატანილ სიებში, რადგან სია დაახლოებით  6 000 დასახელებას შეიცავს. იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზმეს გეგმების შეგიძლიათ იხილოთ ➢ ” იმპორტ ჩანაცვლებადი ბიზნეს-გეგმები “

ნაწილი 1 . ბიზნეს გეგმის დაწერა. ყველაზე ხშირი კითხვები

ბიზნეს გეგმის დაწერა კონსულტანტებისა და ექსპერტების დახმარებით

ბიზნეს გეგმის მოსამზადებლად და თქვენი რესურსებისათვის ბიზნესის ოპტიმალური მიმართულებების ასარჩევად სპეციალისტები შეგიძლიათ  მოიწვიოთ :
577 235 400; Caumednet@gmail.com; skype: medgeo.net  ბიზნეს გეგმის

რა მიზნით იქმნება ბიზნეს გეგმები ?

► გრანტებისათვის
► საბანკო კრედიტებისათვის (მათ შორის შეღავათიანი)
► საინვესტიციო პროექტებისათვის
► ლიზინგის
► ფრანჩაიზინგის
► და რაც მთავარია , საკუთარი ბიზნესის სწორად მართვისათვის

დონორთა ყველა ტიპს, ყველა ფონდსა თუ ბანკს, ყველა ინვესტორს  თავისი მოთხოვნები და სპეციფიკა აქვს.

რას ნიშნავს „ ინოვაციური ბიზნეს გეგმის დაწერა ? “

ინოვაციურია ბიზნეს გეგმა , რომელიც შეიცავს ტექნოლოგიურ, მარკეტინგულ ან სხვა სახის სიახლეს საქართველოსათვის ან  კონკრეტულად საქმიანობის სფეროსათვის. სერიოზული ფონდები უმეტესად ითხოვენ ინოვაციურ ბიზნეს გეგმებს. ორიგინალური იდეები ცოტაა , მათი მოპოვება-დამუშავება დიდ დროს მოითხოვს და ბუნებრივია ამგვარი პროექტები შედარებით ძვირი ჯდება.

რას ნიშნავს „ტიპური ბიზნეს გეგმის დაწერა ? “

არაინოვაციურ ბიზნეს გეგმებს ტიპურს უწოდებენ. ანუ გეგმას, რომელიც ტექნოლოგიურ, მარკეტინგულ ან სხვა სახის სიახლეეებს , ინოვაციებს არ შეიცავს. ტიპური. ამ გაგებით არ ნიშნავს, რომ რაღაც გეგმა მზადაა და მხოლოდ თქვენი გვარია ჩასაწერი. ყველა გეგმა ინდივიდიალური და დიდ შრომას მოითხოვს. ტიპურობა, იმას ნიშნავს , რომ ანალოგიური საწარმოები არსებობს და არაა აუცილებელი   ახალი ტექნოლოგიური იდეები, საპატენტო ძიებები, ხანგძლივი დამოუკიდებელ კვლევებს და სხვა. “ტიპური არ ნაშნავს, რომ გეგმა მზადაა და თქვენი გვარის ჩაწერა აკლია მხოლოდ. იმას, რასაც ზოგიერთი ტიპურს ეძახის  “შაბლონი” ქვია.

ბიზნეს გეგმის დაწერა უცხოელი ინვესტორისა და ადგილობრივი დონორისათვის . რა განსხვავებაა  ?

ცხადია ეროვნებას არა აქვს მნიშვნელობა. განსხვავებაა ბაზრისა და ადგილობრივი სპეციფიკის ცოდნაში. ხშირად , ბიზნეს გეგმაში უცხოელისთვის , რომელიც აქაურ ბაზარსა და შრომის ბაზრის სპეციფიკას არ იცნობს კეთდება სპეციალური კვლევები და დიდძალი ახსნა-განმარტებები – ეს აძვირებს პროექტს . არის მეორე მომენტიც- მათი საინვესტიციო „შიშები“ მაღალია და ითხოვენ დასაბუთების მაღალ ხარისხს, რისკების მრავალპარამეტრულ ანალიზს , დამატებით კვლევებს,  ესეც , ასევე აძვირებს პროექტს.

რას ნიშნავს ბიზნეს გეგმის დაწერა სპეციალური , მიზნობრივი  მიმართულებებით ?

ბევრი ფონდი, პროგრამა თუ ინვესტორი რომელიმე კონკრეტული მიმართულებით მუშაობს. ამ მიმართულებებით მათ დიდი გამოცდილება და შესაბამისი ცოდნა აქვთ. მათთვის წარდგენილი ბიზნეს გეგმებიც განსაკუთრებით დეტალური და დასაბუთებული უნდა იყოს. ამიტომ, კონსულტანტები ხშირად ცალკე აღნიშნავენ, რომ ამ სფეროებშიც აქვთ გამოცდილება.

ჩვენ აღვნიშნავთ, რომ, სხვა მიმართულებებთან ერთად, გვაქვს გამოცდილება ამ მიმართულებებით  კვლევები და ბიზნეს გეგმის მომზადების:
► იმპორტის შემცირებისკენ მიმართული საწარმოების
► ევროპის და ყოფილი სსრკ-ს ბაზრებისათვის პროდუქციის წარმოების
► განსაკუთრებით მაღალ მომგებიანი, მაღალტექნოლოგიური , ინოვაციური პროექტების
► მთის პირობების , რეგიონალურ ჭრილში თითქმის ყველა რეგიონისათვის
► მიკრო ბიზნესების მიმართულებით
► სოციალური საწარმოების
► ქალთა საწარმოების ბიზნეს გეგმის
► ბიზნეს გეგმის კოოპერატივებისათვის
ბიზნეს გეგმები ემიგრანტებისათვის

პროექტები „ Под ключ ”  და ბიზნეს გეგმის თანმხლები აქტივობები

პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ხშირ შემთხვევაში შემკვეთები ბიზნეს გეგმის დამმუშავებლებს თხოვენ :
► ჩააბარონ საწარმო „под ключ”
► ჩაატარონ საინფორმაციო სამუშაოები ინვესტორთა და დონორთა მოსაზიდად
► დაეხმარონ კადრების მოძიებაში
► აუთსორსინგზე აიღონ საწარმოს შექმნისა და ფუნქციონირების ცალკეული ასპექტები


ნაწილი 2. ბიზნეს გეგმის დაწერა ახალი მარკეტინგული მიმართულებებით

ქვემოთ მოცემულია ძირითადი მიმართულებების ჩამონათვალი . შესაბამის დასახელებაზე დაკლიკებით გახვალთ (გამოიძახებთ) მათ შესახებ უფრო დეტალურ ინფორმაციას

განსაკუთრებით დიდ მომგებიანი საავტორო ბიზნეს გეგმის დაწერა 577 235 400

ეს ბიზნეს გეგმის განსაკუთრებული ჯგუფია, როცა სპეციალისტთა ჯგუფს, ხანგრძლივი, ფართომასშტაბიანი კვლევების საფუძველზე,  აქვს დამუშავებული  ორიგინალური პროექტი. ამგვარი პროექტები  ძვირი ღირს, რადგან გამოირჩევიან ხარისხითა და მოგების მაღალი მარჟით. განსაკუთრებით მაღალ მომგებიანი  პროექტები, ბუნებრივია ცოტაა.

ქართველ სპეციალისტებს ამ ეტაპზე , შეუძლიათ შემოგთავაზოთ რამდენიმე ამგვარი პროექტი. მათ შორის:
► მაღალმთიანი, ცივ ზამთრიანი სოფლებისათვის მოგების ძალიან მაღალი მარჟით
► სოფლის მეურნეობაში მცირე პროექტები იმპორტირებული საქონლის ჩასანაცვლებლად

ბიზნეს- გეგმები ტექნიკისტექნოლოგიებისსაწარმოო ხაზების სფეროში

მაღალტექნოლოგიურ სფეროებში ბიზნეს გეგმებზე მოთხოვნა , ბუნებრივია , შედარებით დაბალია ,რადგან დიდ ინვესტიციებს მოითხოვენ.
ძირითადად, ამგვარი ტექნოლოგიებით ინტერესდებიან ემიგრანტები, რომლებიც უცხოეთში ანალოგიურ საწარმოებში მუშაობენ და აქ სურთ მიიღონ სახელმწიფო დახმარება.
ჩვენი პრაქტიკიდან გამოვყოფდით შემდეგ ბიზნეს გეგმებს:
► ციფრული ტექნიკის ამწყობ მცირე საწარმოთა ბიზნეს გეგმები
► დასაფასოებელი და შესაფუთი წარმოების ბიზნეს გეგმები
► სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამუშავების ინოვაციური საწარმოები
► ალმასის ბურღების წარმოების საწარმოს ბიზნეს გეგმა
► პალეტების საწარმოს ბიზნეს გეგმა
► ომეგა-3-ის წარმოების ბიზნეს გეგმა
► საბურავების გადამუშავების საწარმოს ბიზნეს გეგმა

კვების სფეროში ბიზნეს გეგმის დაწერაბიზნეს-გეგმის მომზადება 599 069151

კვების სფეროს შედარებით მდგრადი ბაზარი აქვს. ამ სფეროში მუდმივად იქმნებიან ახალი საწარმოები , თუმცა ბაზარზე დამკვიდრება საკმაოდ რთულია.  ამ დარგის საწარმოთა  პრობლემები, ექსპერტებისათვის ცნობილია და ჩვენს  მიერ დამუშავებული ბიზნეს გეგმები ითვალისწინებს ამ პრობლემების დიდი ნაწილის გადაჭრას.

კვების სფეროში, გამოიყოფა მოთხოვნადი ბიზნეს გეგმების რამდენიმე ჯგუფი:

ქეითერული საწარმოების ბიზნეს გეგმები

ქეითერული , ანუ საკვების დისტანციურად მოწოდების საწარმოების რაოდენობა მთელ მსოფლიოში სწრაფად იზრდება. ესაა ლანჩი , კოფი-ბრეიქიფურშეტი , ქორწილი -ს მომსახურება და სხვა. ჩვენ დავაგროვეთ ამ სფეროში უნიკალური გამოცდილება. გთავაზობთ მათ გაზიარებას ბიზნეს გეგმის ფორმით  და სურვილის შემთხვევაში აუთსორსინგის ფორმითაც. ამ სფეროში სადემოსტრაციოდ მოგვყავს რამდენიმე ბიზნეს გეგმის დასახელება.
► კეიტერინგული კვების ბიზნეს გეგმა
► პიცის მიწოდების ბიზნეს გეგმა
► საჭმლის გამოძახებით მიწოდების ბიზნეს გეგმა
► ხინკლის გამოძახებით მიწოდების ბიზნეს გეგმა
დეტალურად ამ ჯგუფის ბიზნეს გეგმების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ აქ  >>> “ქეითერული ბიზნეს გეგმები”

უშუალოდ კულინარული საწარმოების ბიზნეს გეგმები , სადაც ხდება საკვების მომზადება.

ჩვენს პრაქტიკაში,  ყველაზე მოთხოვნადია :
► კაფეტერიის ტიპური და ინოვაციური ბიზნეს გეგმები
► სასადილოს ტიპური და ინოვაციური  ბიზნეს გეგმები
► სწრაფი მომსახურების კაფის ტიპური და ინოვაციური  ბიზნეს გეგმები
► სახინკლის ტიპური და ინოვაციური  ბიზნეს გეგმები
► პიცერიის ტიპური და ინოვაციური  ბიზნეს გეგმები
► საკონდიტროს ტიპური და ინოვაციური  ბიზნეს გეგმები და სხვა
საინტერესოა, რომ ამ მიმართულებებით, უკვე მაღალია ინოვაციურ პროექტებზე მოთხოვნა, რასაც თავისი ობიქტური მიზეზები აქვს. ამ მიზეზებზე აქ არ შევჩერდებით .
შეიმჩნევა ინოვაციურ ბიზნეს გეგმებზე მოთხოვნების გაჩენა შემდეგი მიმართულებებით:
► რესტორნის ინოვაციური ბიზნეს გეგმები და აუთსორსინგი

ტრადიციული სფეროები

კვების მრეწველობაში რჩება მოთხოვნა ტრადიციულ ბიზნეს გეგმებზეც, თუმცა კონკურენციის ზრდის კვალობაზე აქაც აუცილებელი ხდება ახალი მიდგომების დანერგვა .
► ღამის კლუბის ბიზნეს გეგმა
► ბარის ტიპური ბიზნეს გეგმა
► საშაურმეს ბიზნეს გეგმა
► ტურისტთა სწრაფი კვების ობიექტების ბიზნეს გეგმა
► მუსიკალური ბარის ბიზნეს გეგმა
► თონის ბიზნეს გეგმა
► დატარებითი (მოძრავი) ვაჭრობის ობიექტების ბიზნეს გეგმა
► და სხვა მცირე კულინარული საწარმოები

კვების გადამამუშავებელი მცირე საწარმოები

კვების მრეწველობის საწარმოების ბიზნეს- გეგმებზე მოთხოვნამ იკლო, თუმცა რჩება მოთხოვნა შემდეგ მიმართულებებზე:
► ლუდის მცირე სახარშის ბიზნეს გეგმა
► წისქვილის ბიზნეს გეგმა
► პურის საცხობის ბიზნეს გეგმა
► ხილის საშრობის ბიზნეს გეგმა
► საკონსერვო და წვენების საწარმოების ბიზნეს გეგმა
► შეიმჩნევა ნახევარფაბრიკატების საწარმოების ბიზნეს გეგმებზე მოთხოვნის ზრდა

ვაჭრობის სფეროში ბიზნეს გეგმის დაწერა

ვაჭრობის სფეროს სტრუქტურა სწრაფად იცვლება და შესაბამისად იცვლება მოთხოვნები ბიზნეს გეგმებზე . აქ აშკარაა ახალი ტენდენციები. მაგალითად, ON-LINE  მაღაზიების სტიქიური შექმნის პერიოდი დამთავრდა და სულ უფრო იზრდება ამ სფეროში კარგად გააზრებული ბიზნეს გეგმის აუცილებლობა.

 მოთხოვნადია შემდეგი ბიზნეს გეგმები:
► ინტერნეტ – მაღაზიების ბიზნეს გეგმები და აუტსორსინგი
► ” ვაჭრობა სახლში მიტანით ”   სერვისების ბიზნეს გეგმები
► ვიწრო სპეციალიზაციის მაღაზიების ბიზნეს გეგმები
► მარკეტის ბიზნეს გეგმები
► მცირე ბაზრობების ბიზნეს გეგმები

ტრანსპორტირებისა და ტრანსპორტის სფერო

ტრანსპორტი
► სატვირთო გადაზიდვების ფირმის ტიპური და ინოვაციური ბიზნეს გეგმა

► ტაქსი გამოძახებით . ტიპური ბიზნეს გეგმა
► სპეციალური ტექნიკა გამოძახებით . ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ევაკუატორის ბიზნეს გეგმა
► ავტო გაქირავების ბიზნეს გეგმა
► ავტომობილის ასაწყობი ქარხნის ბიზნეს გეგმა

ავტოსალონები
► ავტოსამრეცხაოს ტიპური ბიზნეს გეგმა

► ავტოსერვისი ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ავტომაღაზიების საავტორო ბიზნეს გეგმა
► ელექტრო გასამართი სადგურების საავტორო ბიზნეს გეგმა

ბაიკი
► ბაიკების გაქირავების პუნქტის ბიზნეს გეგმა

► ბაიკების  სარემონტო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა

მომსახურებების სფეროს ბიზნეს გეგმები

ეს სფერო ძალიან ფართეა. ჩვენს პრაქტიკაში, უფრო მოთხოვნადია შემდეგი ბიზნეს გეგმები:
► სასოფლო სამეურნეო მომსახურების სფეროს ბიზნეს გეგმები (მექანიზაცია, ობიექტების მოვლა და ა.შ.)
► სასოფლო აუტსორსინგი
► საქორწინო სერვისების ბიზნეს გეგმები
► სილამაზის სალონების ბიზნეს გეგმები
► ფიტნეს ცენტრის ბიზნეს გეგმა
► სპა ცენტრის ბიზნეს გეგმა
► ტანსაცმლის მინი  სამრეცხაოს  ბიზნეს გეგმა
► ფეხსაცმლის სარემონტო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
► ქიმწმენდის ბიზნეს გეგმის მომზადება
► დასაქმების ბიუროს ბიზნეს გეგმა
► რაიონული საკონსულტაციო ცენტრების ბიზნეს გეგმების მომზადება
► უძრავი ქონების სააგენტოს ტიპური ბიზნეს გეგმა
► უძრავი ქონების საერთაშორისო სააგენტოს ბიზნეს გეგმა
► ეზოს დიზაინისა და მოვლის ფირმის საავტორო ბიზნეს გეგმა

ბიზნეს გეგმის დაწერა  განათლებისა და კონსულტაციების  სფეროში

► უმაღლესი სასწავლებლის ბიზნეს და სასწავლო გეგმები
► საბავშვო ბაღის ტიპური ბიზნეს გეგმა
► საავტორო სკოლის ბიზნეს გეგმა
► უცხო ენების კურსების ბიზნეს გეგმა
► ტრენინგ ცენტრების ბიზნეს გეგმა
► საბავშვო ფეხბურთის კლუბის ტიპური ბიზნეს გეგმა

► საბავშვო რაგბის კლუბის ტიპური ბიზნეს გეგმა
► სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის ბიზნეს გეგმა
► კონსალტინგური ცენტრის ბიზნეს გეგმა

► იურიდიული ფირმის ბიზნეს გეგმა
► კონსალტინგული ფირმის ბიზნეს გეგმა
► საბუღალტრო მომსახურების ფირმის ბიზნეს გეგმა
► აუდიტორული ფირმის ბიზნეს გეგმა
► საშემფასებლო ფირმის ბიზნეს გეგმა
► საადვოკატო ფირმის ბიზნეს გეგმა

ბიზნეს გეგმის დაწერა  მედიის, საინფორმაციო და რეკლამის სფეროში

► საინფორმაციო მომსახურებების სააგენტოს ბიზნეს გეგმა
► მედია საშუალებების ბიზნეს გეგმები
► ვიდეო სტუდიის ბიზნეს გეგმა
► რაიონული   საინფორმაციო ცენტრის ბიზნეს გეგმა
► დრონით ვიდეო მომსახურების ბიზნეს გეგმა
► სარეკლამო სააგენტოს ტიპური ბიზნეს გეგმა

ბიზნეს გეგმის დაწერა  გამოყენებითი ხელოვნების სფეროში

     სახელოსნოები
► საავტორო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
► საავტორო მხატვრული ავაეჯის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
► სამხატვრო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
► ხელნაკეთი ნივთების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
     ლითონი
► რკინის ავეჯის სამხატვრო სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
► რკინის მხატვრული დამუშავების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
► ჭედური ავეჯის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
► მცირე ქანდაკებათა ჩამოსხმის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
► ტრადიციული იარაღების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
► მაჭახელას სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
      თიხა
► ქვევრების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
► კერამიკულიმიკული სახელოსნის ბიზნეს გეგმა
     ქვა
► ქვის დამუშავების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
► ქვის კეცის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
     ხე
► ხალხური საკრავების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
     ქსოვილები
► ხალიჩების ქსოვის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
► ქართული სამოსის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა
► სამოდელო სტუდიის ბიზნეს გეგმა
      სხვა
► ღვინის ტიკების სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა

ბიზნეს გეგმის დაწერა მშენებლობისა და რემონტის სფეროში

     სამშენებლო მასალების წარმოება
► ხის გადამამუშავებელი საამქროს ტიპური ბიზნეს გეგმა

► ბლოკის ცეხის ბიზნეს გეგმის მომზადება
► აგურის წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა
    მშენებლობა
► უკარკასო კონსტრუქციების  ფირმის ტიპური ბიზნეს გეგმა
    რემონტი
► პლასტიკური კარ-ფანჯრების წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა

► მეტალის კარ-ფანჯრების წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ბინების სარემონტო სააგენტოს ტიპური ბიზნეს გეგმა

ავეჯის  საწარმოთა ბიზნეს გეგმები

► ოფისის ავეჯის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► სამზარეულოების წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► რკინის ავეჯის საწარმოს ბიზნეს გეგმა
► ბამბუკის მოშენებისა და ბამბუკის პროდუქციის წარმოების ბიზნეს გეგმა

ბიზნეს გეგმები  საქალაქო ინფრასტრუქტურის სფეროში

► ნარჩენების შეგროვებისა და გადამუშავების ბიზნეს გეგმა
► პლასტმასისა და ბოთლების შეგროვების პუნქტის ბიზნეს გეგმა

► საბურავების გადამუშავების საამქროს ბიზნეს გეგმა
► ბიოორგანული ნარჩენების უტილიზაციის საწარმოს ბიზნეს გეგმა


ნაწილი 3.  ბიზნეს გეგმის დაწერა  ტურისტული ინფრასტრუქტურის სფეროში

ტურიზმის სფეროში, კორონას გაჩენამდე ბიზნეს გეგმებსა და აუტოსორსინგულ მომსახურებაზე ყველაზე მაღალი მოთხოვნა იყო. ქვემოთ, შევეცადეთ, ჩვენი პრაქტიკიდან წარმოგვეჩინა ყველაზე მოთხოვნადი ბიზნეს გეგმები , თუმცა სავარაუდოდ ამ სფეროში მოთხოვნათა სტრუქტურა კორონამ შეცვალა

საავტორო ბიზნეს გეგმები ტურიზმის სფეროში

► საერთაშორისო ბიზნეს გეგმების მომზადება ნადირობისა სფეროში
► სამედიცინო ტურიზმის სფეროში ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ღვინის ტურიზმის საავტორო ბიზნეს გეგმა
► სასოფლო (ეკო) ტურიზმის საავტორო ბიზნეს გეგმების მომზადება

სასტუმროების ბიზნეს გეგმები

► საოჯახო ტიპის სასტუმროების მოწყობის ბიზნეს გეგმა
► ჰოსტელის ტიპის სასტუმროს ბიზნეს გეგმა
► სასტუმროს ბიზნეს გეგმა
► სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის ბიზნეს გეგმა
► კოტეჯური ტიპის ტურისტული ჰოსტელის ბიზნეს გეგმა
► სპორტული ბანაკის ბიზნეს გეგმა
► ტურბაზის ბიზნეს გეგმა
► „ტურისტული ეზოს“ ბიზნეს გეგმა

ბიზნეს გეგმები ტურისტთა მომსახურებების სფეროში

► სავიზო მომსახურების ბიუროს ბიზნეს გეგმის მომზადება
► ტურისტული საგზურების სააგენტოს ბიზნეს გეგმის მომზადება
► ბილეთების გაყიდვის სააგენტოს ბიზნეს გეგმის მომზადება
► საექვსკურსიო ბიუროების ბიზნეს გეგმების მომზადება

მასალებიინვენტარიმოწყობილობები ტურიზმისათვის

► ხის ტურისტული კოტეჯების წარმოების ბიზნეს გეგმა
► ჰოსტინგებისათვის ავეჯის წარმოების ბიზნეს გეგმა
► ტურისტული ბარის ბიზნეს გეგმა


აწილი 4.  ბიზნეს– გეგმების მომზადება  სოფლის მეურნეობის სფეროში

სოფლის მეურნეობის სფეროში ბიზნეს გეგმებზე მოთხოვნა, ჩვენის აზრით სპეციფიური და ხშირად არასწორია მიმბაძველობას ვგულისხმობთ). ფერმერები ეძებენ ისეთ მიმართულებებს, რაშიც ვიღაცას გაუმართლა ან შექმნა  საზოგადოებრივი აზრი, რომ გაუმართლა.

სინამდვილეში, „გამართლება“ , ხშირად ნიშნვს, რომ ბაზრის ნიშა ამოივსო.  მცირე ფერმერისათვის, ჩვენი ზრით, უფრო მნიშვნელოვანია იპოვოს ის მიმართულებები, თონდაც მცირე, სადაც ბაზარი ჯერ კიდევ არსებობს. ამიტომ, სოფლის მეურნეობის განხრით, ჩვენ ძალიან ბევრს გეგმას ვთავაზობთ.

საავტორო ბიზნეს გეგმები არატრადიციულ სფეროებში

► ესპანკა 1 კილო 8 000 $ ღირს
► კიბოს მოშენების ბიზნეს გეგმა|
► ვირების სანაშენე ფერმის ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ზღვის გოჭების წარმოების ბიზნეს გეგმა
► თაგვების მოშენების ბიზნეს გეგმა
► კრევეტების წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა
► ლოკოკინების წარმოების ბიზნეს გეგმა

► პონების სანაშენე ფერმის ტიპური ბიზნეს გეგმა
► სათევზაო მეურნეობების ბიზნეს გეგმა
► სამონადირეო მეურნეობების ბიზნეს გეგმა, საერთაშორისო ბაზრით
► სამწვადე ნახშირის წარმოების ბიზნეს გეგმა
► საყვავილე მიწის წარმოების ბიზნეს გეგმა
► ტარაკნების წარმოების ბიზნეს გეგმა
► წყლის ჩამოსხმისა და რეალიზაციის საწარმოს ბიზნეს გეგმა
► წყლის ჭაბურღილების ფირმის ბიზნეს გეგმის მომზადება
► ხამანწკების ფერმის ბიზნეს გეგმა

სამკურნალო მცენარეთა, ეთერზეთებისა და სპეციალურ მცენარეთა წარმოება

► ანწლის წარმოების ბიზნეს გეგმა
► ბამბუკი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► დაფნის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► სამკურნალო და ეთერზეთოვანი კულტურების საავტორო ბიზნეს გეგმა
► სამკურნალო მცენარეებით ვაჭრობა
► სელი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► სვია. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ფიტოთერაპია და სამკ.მცენარეები. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
► ძირტკბილას წარმოებისა და ექსპორტის ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ჭინჭრის წარმოებისა და გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა

დეკორატიული და სპეციალური მცენარეები

► ბაღის (ეზოს) დიზაინისა და მოვლის ფირმის ბიზნეს გეგმა
► ბზა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► სამერქნე ხეების პლანტაცია. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ქოთნის ჩითილები. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► შაქრის ჭარხალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ლანდშაფტური დიზაინის სახელოსნოს ბიზნეს გეგმა

ხეტყის დამუშავება

► ხის დამამუშავებელი საამქროს ბიზნეს გეგმა
► ხის ტურისტული კოტეჯების წარმოების ბიზნეს გეგმა
► ბამბუკის მოშენებისა და ბამბუკის პროდუქციის წარმოების ბიზნეს გეგმა
► პალეტების წარმოების ბიზნეს გეგმა

მემარცვლეობის ბიზნეს გეგმები

► სელის წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა
► ხორბალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ჰიბრიდული სიმინდი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► სოია. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► საგაზაფხულო ხორბალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► საშემოდგომო ხორბალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება

მევენახეობა, მეღვინეობა

► ღვინის ქარხნის ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ვენახის ტიპური ბიზნეს გეგმა, მათ შორის- იშვიათი ჯიშების
► ღვინის ტურიზმის საავტორო ბიზნეს გეგმა
► Georgian wine market ინოვაციური ბიზნეს გეგმა 

ჩაის წარმოების ბიზნეს გეგმა

► ჩაების წარმოების ტიპური და ინდივიდიალური ბიზნეს გეგმები
► სამკურნალო და სპეციალური მცენარეების წარმოების ინდივიდიალური ბიზნეს გეგმები
► არატრადიციული ჩაების წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა
► ჩაის საწარმოს ბიზნეს გეგმა

სოკოს წარმოება და გადამუშავება

► სოკოს სხვადასხვა სახეობების წარმოების ბიზნეს გეგმა
► ქამა სოკოს მოყვანის ბიზნეს გეგმა
► სოკო ხის მორებზე. საავტორო ბიზნეს გეგმა
► შამპინიონების წარმოების ბიზნეს გეგმა 

მეფუტკრეობა

► подмор-ის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ანათალი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
► ანათალის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► დინდგელის  (პროპოლისი) წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► თაფლი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
► თაფლის ჩამოსხმისა და შეფუთვის საწარმოს ტიპური ბიზნეს გეგმა
► კანდი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
► მამალი ფუტკრის რძე, ჰომოგენატი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
► მეფუტკრეობის პროდუქტები საავტორო ბიზნეს გეგმა
► მეფუტკრეობის პროდუქტები. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
► სანთლის არაყის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა

► საფუტკრის ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ფიჭის ფირფიტების წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ფუტკრის პროდუქტების ფარმაცევტული მიზნით წარმოების ბიზნეს გეგმა
► ფუტკრის რძის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ფუტკრის შხამის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ყვავილის მტვერის წარმოების ბიზნეს გეგმა
► ყვავილის მტვერისა  და ჭეოს წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ცვილი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
► ცვილის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა

თევზი, ტბა, წყალსაცავი, ტბორი

► ტბების ბიზნეს გეგმის მომზადება სპეციალურად უცხოელი ინვესტორებისათვის
► ბიზნეს გეგმების მომზადება სპეციალურად ტბების ,წყალსაცავებისა და ტბორებისათვის
► თევზის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმები
► ხიზილალის წარმოებს ბიზნეს გეგმა
► იკრის წარმოებს ბიზნეს გეგმა
► ასეტრინის (ზუთხის) წარმოების ბიზნეს გეგმა
► კობორჩხალების წარმოების ბიზნეს გეგმა
► საკალმახე მეურნეობის ბიზნეს გეგმა
► კიბოს მოშენების ბიზნეს გეგმა
► თევზის შესაბოლი საწარმოს ბიზნეს გეგმა

შინაური ცხოველები

► ძაღლების მოშენებისა და მომსახურების სერვისის საავტორო ბიზნეს გეგმები
► სპეციალური დანიშნულების ძაღლების გამრავლება-გაწვრთნის ცენტრის ბიზნეს -გეგმა

ვეტერინარია, ვეტერინალური პრეპარატები

► ვეტერინალური პუნქტის ბიზნეს გეგმა
► ვეტერინალური პრეპარატების წარმოების ბიზნეს გეგმა

ცხოველთა, ფრნველთა და თევზების კვება

► ცხოველთა საკვების წარმოების ბიზნეს გეგმა
► საძოვრების საავტორო ბიზნეს გეგმა
► იონჯა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► შაქრის ჭარხლის წარმოების ბიზნეს გეგმა
► თევზის საკვების საწარმოს ბიზნეს გეგმა
► კრევეტების საკვების საწარმოს ბიზნეს გეგმა

საქონელი

► მერძეული ჯიშის მესაქონლეობის ფერმის ტიპური ბიზნეს გეგმა
► მეხორცული ჯიშის მესაქონლეობის ფერმის ტიპური ბიზნეს გეგმა
► მეხორცული მიმართულების ფერმის ბიზნეს გეგმა
► შებოლილი ხორცის საწარმოს  ტიპური ბიზნეს გეგმა

საქონლის ფერმები ჯიშებით 

► აბერდინო-ანგუსის  ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► აიშირის ჯიშის ძროხა
► ანგლერული ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ველის წითელი ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► იაროსლავის ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ლატვიური წაბლა  ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► სიმენტალის ჯიშის ძროხა
► შავჭრელი ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► შვიცური ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ხოლმოგორის ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ჯერსის ჯიშის ძროხა
► ჰერეფორდის ჯიშის  ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ჰოლანდიური ჯიშის ძროხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება

თხა

► ბრიტანული ალპური თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ზაანენის ჯიშის თხა.ბიზნეს გეგმების მომზადება
► თხის ფერმისა და პროდუქციის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► მეგრული თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ტოგენბურგული ჯიშის თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ფრანგული ალპური თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► შვეიცარიული ალპური თხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება

ცხვარი

► ცხვრისა და მისი პროდუქტების წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმა
► კარაკულის (კრაველის) წარმოების ბიზნეს გეგმა

რძის პროდუქტები

► ყველის წარმოების ბიზნეს გეგმა
► ყველი. ინოვაციური ბიზნეს გეგმები
► შებოლილი სულგუნის წარმოების ბიზნეს გეგმა
► რძის პროდუქტების წარმოების საწარმოს ტიპური ბიზნეს გეგმა

მეღორეობა

► მეღორეობის ფერმის ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ლორის (ვიჩინის) დამზადების საამქროს ბიზნეს გეგმა

კურდღელი

► კურდღლის ფერმის შექმნის ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ბოცვრის ფერმის ბიზნეს გეგმა

მეფრინველეობა

► ბატი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ბატისა და მისი პროდუქციის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ინდაური. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ინკუბატორის ბიზნეს გეგმა
► იხვისა და მისი პროდუქციის წარმოების საავტორო ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ლეგორნი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► მეკვერცხული  ჯიშის ფრინველი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► მეხორცული მტრედების მოშენების ბიზნეს გეგმა
► მწყერი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► მწყერის კვერცხი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ქართული ბროილერი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ქართული ჩალისფერი ქათამი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ჩეხური ოქროსფერი ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ციცარი. საავტორო ბიზნეს გეგმების მომზადება

სანერგე მეურნეობა

► სანერგე მეურნეობის ბიზნეს გეგმის მომზადება
► კაკლოვანების სანერგე მეურნეობების ბიზნეს გეგმები
► ახალი, ინოვაციური მცენარეებისა და ჯიშების სანერგე მეურნეობა

ხეხილის ბაღები

► ტყემლის ბაღის ბიზნეს გეგმა
► ფისტის ბაღის ბიზნეს გეგმა
► შინდის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
► ანწლის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
► ქლიავის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
► კივის პლანტაციის ბიზნეს გეგმა

ხილის გადამუშავება

► ჩირის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► წვენები და კომპოტების წარმოების ბიზნეს გეგმა
► ხილი და ჩირი . ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
► წვენები და კომპოტები. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
► შინდის წარმოებისა და გადამუშავების ბიზნეს გეგმა
► ალუბალის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ატმის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ვაშლის წარმოებისა და გადამუსავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ვაშლის წარმოებისა და გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა
► კომშის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ატამი. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა იტალიიდან
► ატამი. ინოვაციური ბიზნეს გეგმა რუსეთიდან

ციტრუსები

► კივის გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა
► ციტრუსების გადამუშავება და რეალიზაციის საავტორო  ბიზნეს გეგმა
► ფეიხოიას გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა

კენკროვანები

► გიგანტური უეკლო მაყვალის ბიზნეს გეგმის მომზადება
► ზღმარტლი . საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
► ზღმარტლის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► კენკროვანები საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
► კენკროვანების წარმოებისა და გადამუშავების საავტორო ბიზნეს გეგმა
► კენკროვანი კულტურების წარმოებისა და გადამუშავების ბიზნეს გეგმა
► ლურჯი მოცვის წარმოების ბიზნეს გეგმა
► მარწყვი საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
► მარწყვის წარმოების ბიზნეს გეგმა
► მაყვალი საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
► მაყვალის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► მოცვი საავტორო ინოვაციური ბიზნეს გეგმა
► მოცვის წარმოებისა და გადამუსავების ტიპური ბიზნეს გეგმა

კაკლოვანები

► თხილის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ნიგოზის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► ნუშის წარმოებისა და გადამუშავების ტიპუირ ბიზნეს გეგმა
► ფისტის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა

მეხილეობის მაღალმოთხოვნადი მიმართულებები

► ალუბლის (ალუბალი) წარმოების ბიზნეს გეგმა
► გარგარის წარმოების ბიზნეს გეგმა
► დაფნის  მოშენების ბიზნეს გეგმა
► ზეთისხილის წარმოების ბიზნეს გეგმა
► თუთის მოშენებისა და გადამუშავების ბიზნეს გეგმები
► ნუშის  მოშენების ბიზნეს გეგმა
► ქაცვის  პლანტაციის ბიზნეს გეგმა
► წაბლის წარმოების ბიზნეს გეგმა
► ხურმის  მოშენების ბიზნეს გეგმა

ბოსტნეულის წარმოება და გადამუშავება 

თესლი
► ბოსტნეული კულტურების სათესლე მასალა. საავტორო ბიზნეს გეგმა

გადამუშავება
► სათბურის შექმნის საავტორო ბიზნეს გეგმა

► ბოსტნეულის წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► გამხმარი მწვანილის წარმოების ბიზნეს გეგმა
► სანელებლების წარმოების ტიპური ბიზნეს გეგმა
► საექსპორტო მიმართულების საავტორო ბიზნეს გეგმა
► მწვანილების წარმოებისა და გაამუშავების ბიზნეს გეგმა
► სანელებლები .საავტორო ბიზნეს გეგმა

ცალკეული მცენარეები
► არტიშოკი. ბიზნეს გეგმების მომზადება

► ბარდა.ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ბრიუსელის კომბოსტო.საავტორო ბიზნეს გეგმა
► ბროკოლი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
► გოგრა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► გოგრის  მოშენების ბიზნეს გეგმა
► თავიანი ხახვი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► თეთრთავიანი კომბოსტო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► თვის ბოლოკი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ისპანახი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► კამა. საავტორო ბიზნეს გეგმა

► კიტრი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ლობიო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ლობიოს მოშენების ბიზნეს გეგმა
► ნიორი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ოსპი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ოსპი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ოხრახუში. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► პირშუშხა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► პომიდორი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► პომიდორი. საავტორო ბიზნეს გეგმები
► პრასი .ბიზნეს გეგმების მომზადება
► რეჰანი. ბიზნეს გეგმების მომზადება

► სალათი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► სანელებლები. საავტორო ბიზნეს გეგმის მომზადება
► სატაცური. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► სატაცური. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► სატაცურის წარმოების ბიზნეს გეგმა
► სტაფილო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► სტაფილო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► სუფრის ჭარხალი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ტარხუნა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ფაზალისი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ქინძი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ყვავილოვანი კომბოსტო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ჩაიოტი. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► წითელთავიანი კომბოსტო. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► წიწაკა. ბიზნეს გეგმების მომზადება
► ხახვი. ბიზნეს გეგმების მომზადება

კარტოფილიბიზნეს-გეგმების დაწერა

► კარტოფილი . ბიზნეს გეგმის მომზადება
► საადრეო კარტოფილი. საავტორო ბიზნეს გეგმა
► კარტოფილის გადამუშავება. საავტორო ბიზნეს გეგმა

….

იხილეთ აგრეთვე :

  1. საიტი „ქორწილი“
  2. Web-ჟურნალი “კვება“
  3. ფურშეტი
Facebook Comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share this...